strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-10-06 08:52 / 7544   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja pt. "Aktualne problemy nauki religii w szkołach na terenie Diecezji Bydgoskiej"

30 września 2017 r. w auli Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik wziął udział w Konferencji pt. "Aktualne problemy nauki religii w szkołach na terenie Diecezji Bydgoskiej". Spotkaniu, które odbyło się jako pierwsze w historii w takiej formule, przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Tyrawa.

 

W swoim wystąpieniu Kurator podkreślił znaczenie katechizacji prowadzonej w ramach nauczania religii w szkołach. Omówił także aktualną problematykę związaną z nauczaniem religii oraz organizacji rekolekcji szkolnych.

 

Sposób organizacji nauki religii w szkołach reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478), znowelizowane rozporządzeniem MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. 

 

W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także w szkołach podstawowych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W  szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów, po osiągnięciu pełnoletności. 

 

Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl