strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-10-19 13:25 / 7584   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Toruń

16 października 2017 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach  i placówkach rejonu toruńskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczane przez Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego p. Józefa Ramlaua i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika. 

 

Życzenia, podziękowania i wyrazy uznania zebranym złożyli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: p. Iwona Michałek, p. Jan Krzysztof Ardanowski, p. Paweł Szramka,  Zastępca Prezydenta Miasta Torunia – p. Zbigniew Fiderewicz, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność – p. Jerzy Wiśniewski.

 

W trakcie uroczystości Złote Krzyże Zasługi otrzymały 2 osoby, Srebrne Krzyże Zasługi 8 osób, Brązowe Krzyże Zasługi 9 osób. Złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 194 pracowników oświaty. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej -5, a nagrody Kuratora Oświaty 20 pracowników oświaty.

 

Pani Anna Rygielska - nauczyciel chemii w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu, w tym samym dniu wzięła udział w uroczystości, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty  oraz nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

 

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowała Pani Anna Drozdowska – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu.

 

Uroczystość swoim występem artystycznym uświetniła Pani Joanna Czajkowska – Zoń wokalistka, autorka tekstów i muzyki, stypendystka Miasta Torunia w dziedzinie kultury, natomiast w organizację uroczystości włączyli się nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl