strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-10-20 12:38 / 7590   K. Zaremba informacje ogólne
Konkurs Piosenki Profilaktycznej "Wyśpiewajmy sprzeciw"

18 października 2017 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbyła się I edycja Konkursu Piosenki Profilaktycznej "Wyśpiewajmy Sprzeciw". Konkurs zrealizowany został przez nauczycieli języka angielskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych ze stosowaniem używek oraz rozwijanie ich uzdolnień artystycznych i językowych.

 

W akcję włączyły się m.in.: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Straż Miejska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Ratownictwo Medyczne, Szkoła Muzyczna Yamaha, Klub Sportowy Street Workout Bydgoszcz, Uczniowski Klub Sportowy nr 10 w Bydgoszczy, a także wydawnictwo Oxford University Press. W spotkaniu udział wzięli między innymi: p. Iwona Andrzejewska – st. wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek, reprezentująca Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, st. insp. Zbigniew Białkowski – Koordynator Programów Profilaktycznych w Straży Miejskiej w Bydgoszczy, p. Paweł Szopiński – terapeuta Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy oraz p. Marlena Richert – przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

 

W konkursie udział wzięli soliści i zespoły wokalne zgłoszone przez szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. Zwycięzcami konkursu w kategorii zespół wokalny zostali: Agata Nowak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy oraz Damian Manikowski z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, którzy zaprezentowali utwór z repertuaru Amy Winehouse – "Rehab”. W kategorii solista – zdobywcą pierwszej nagrody został Filip Nowicki z Zespołu Szkół Handlowych, w piosence The Weeknd "Dark Times".

 

Występy konkursowe urozmaicone były pokazami kalisteniki przedstawicieli Klubu Sportowego Street Workout w Bydgoszczy oraz pokazami taekwondo Uczniowskiego Klubu Sportowego nr 10 w Bydgoszczy, bo jak lepiej odciągnąć człowieka od używek jak nie poprzez pobudzanie go do aktywności fizycznej.

 

Ciekawym punktem programu były wystąpienia zaproszonych prelegentów. Ratownik Medyczny – pan Damian Dębecki przygotował prezentację na temat  "Medycznych skutków zażywania substancji psychoaktywnych", pan Paweł Szopiński z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii opowiedział o konsekwencjach zażywania substancji psychoaktywnych, pan Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej poruszył ważny w dzisiejszej dobie temat  "Cyberprzemocy", a  o "Odpowiedzialności Karnej Nieletnich" młodzieży opowiedzieli sierż. Rafał Wohlfeil z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii i p. Monika Karska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl