strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-11-09 14:14 / 7653   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

8 listopada 2017 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - p. Marka Gralika, na temat stanu zatrudnienia nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Jak podkreślił Kurator, informacje dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli w województwie oparte są na danych zawartych w SIO (System Informacji Oświatowej). Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dane ze szkół trafiają do organów prowadzących, które dane weryfikują i scalają, a następnie przesyłają je do właściwego kuratorium oświaty, ostatecznie trafiają do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


Z informacji opracowanych na podstawie SIO (stan na 30 września 2017 r.) wynika, że w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego, w województwie kujawsko-pomorskim, w roku szkolnym 2017/2018:

  • zatrudnionych jest o 1313 nauczycieli więcej, zarówno w pełnym (o 748) jak i niepełnym (o 565) wymiarze godzin,
  • liczba uczniów nie uległa zmianie,
  • liczba etatów nauczycieli wzrosła o 690,
  • liczba nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole wzrosła o 251,
  • żaden z nauczycieli nie uzupełnia etatu w więcej niż jednej szkole,
  • liczba nauczycieli zatrudnionych na co najmniej 1,5 etatu wzrosła o 193,
  • z dniem 1 września 2017 r. z pracy zostało zwolnionych 233 nauczycieli, z czego 165 przeszło na emeryturę lub świadczenia przedemerytalne,
  • w 70% jednostek samorządu terytorialnego nie dokonano żadnych zwolnień nauczycieli.

Małe gminy poradziły sobie bardzo dobrze ze znalezieniem pracy dla nauczycieli, pomimo tego, że szkół w gminach jest mniej niż w dużych ośrodkach miejskich. Jednostki samorządu terytorialnego, jak powiedział Pan Kurator, wzięły sobie za punkt honoru, aby nie dopuścić do zwolnień. Bardzo dobry efekt przyniosła współpraca dyrektorów szkół i organów prowadzących. 

 

Wzrasta liczba etatów oraz liczba zatrudnionych nauczycieli, natomiast liczba uczniów spada. Jest więcej nauczycieli w systemie, ponieważ reforma wygenerowała nowe etaty. Wciąż odczuwalny jest niż demograficzny. 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prowadzi bank ofert pracy dla nauczycieli, na dzień 6 listopada 2017 r. 257 ofert zakończyło się naborem. 257 nauczycieli uzyskało pracę dzięki skorzystaniu z banku ofert pracy. Zgodnie z przepisami bank ofert pracy dla nauczycieli będzie istniał do 2023 r. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl