strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-12-07 09:20 / 7737   K. Mikulskiważna informacja dla rodziców i uczniów
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo, 

w załączeniu lista osób, które decyzją Ministra Edukacji Narodowej otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

Środki na wypłatę stypendiów zostaną przekazane odpowiednio na wskazane rachunki bankowe. W związku z powyższym uprzejmie proszę o niezwłoczne nadsyłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informacji z numerami rachunków bankowych stypendystów, również na adres elektroniczny: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Jednocześnie informuje, że uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom planowana jest na styczeń 2018 r.

Szczegóły spotkania zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl