strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-12-19 14:07 / 7744   J. Jendykiewicz-Owczarek informacje ogólne
Uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy

18 listopada w Szkole Podstawowej nr 62 im. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy odbyła się uroczystość  obchodów jej jubileuszu, na którą  zostały zaproszone władze miasta i władze oświatowe. Zaproszeni zostali także: dawny i obecny proboszcz parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji kombatanckich i wojskowych.

 

Tego dnia w szkole gościli również emerytowani pracownicy, długoletni przewodniczący Rad Rodziców, zaprzyjaźnieni dyrektorzy placówek oświatowych oraz cała społeczność szkolna. Pani Dyrektor Czesława Feddek przedstawiła rolę Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy w życiu społeczności uczniowskiej na przestrzeni lat. Wspomniała o sukcesach placówki, w tym o absolwentach, którzy są jej dumą. Podkreśliła także zaangażowanie i profesjonalizm dawnej i obecnej kadry nauczycielskiej w procesie nauczania i wychowania wielu pokoleń uczniowskich. Wspominała równie pracowników administracji i obsługi, którzy wraz z gronem pedagogicznym tworzyli wizerunek szkoty.

 

Słowa uznania dla dokonań  Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy przekazali zaproszeni goście, między innymi: Pani A. Mackiewicz - wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Pan S. Pastuszewski — radny Miasta Bydgoszczy oraz przewodniczący Komisji Edukacji, Pani J. Jendykiewicz-Owczarek — starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Część  artystyczna uroczystości, której patronował cytat „Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoty", nawiązywała do historii szkoły wraz z jej przemianami zachodzącymi w kolejnych dekadach. Program, obok humorystycznych i wesołych akcentów, zawierał  także ton refleksyjny mówiący o czasie i przemijaniu. Oddano również  hołd zmarłym pracownikom szkoły poprzez wyczytanie ich nazwisk, słowa poezji i piosenkę oraz złożono kwiaty i znicz, które delegacja uczniów umieściła przy tablicy upamiętniającej patrona szkoły.

 

Spotkanie „po latach” stało się  okazją  do wspomnień, refleksji, nie tylko o przeszłości, ale i przyszłości Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl