strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-02-22 10:58 / 7952   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Weryfikacja danych szkół, uczniów i opiekunów uczniów uczestniczących w Konkursach przedmiotowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych,

 

W związku z koniecznością przygotowania, po etapie wojewódzkim, prawidłowych pod względem prawnym zaświadczeń dla finalistów i laureatów Konkursów Kuratora Oświaty oraz stosownych dyplomów i podziękowań prosimy o zweryfikowanie:

  • poprawności rejestracji w systemie PIKO nazwy Państwa szkoły, która w PIKO powinna być zgodna ze statutem szkoły,
  • poprawności rejestracji imion, nazwisk, dat i miejsc urodzenia, uczniów biorących udział w konkursach,
  • poprawność rejestracji imion i nazwisk opiekunów osób startujących w konkursach,
  • poprawność rejestracji imion i nazwisk dyrektorów szkół (Zarządzanie własnym kontem > Modyfikacja danych).

 Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości prosimy przesyłać do p. Michała Bazelaka – st. informatyka Kuratorium Oświaty, na adres: michalb@bydgoszcz.uw.gov.pl

  • W przypadku błędów w nazwach szkół prosimy załączyć identyfikator placówki, błędną nazwę oraz poprawną nazwę placówki.
  • Zgłaszając błędy w danych osobowych uczniów i opiekunów prosimy załączyć identyfikator ucznia, błędne dane oraz poprawne dane.

Informacje prosimy przesłać w terminie do 1 marca 2018 r.

 

Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty

Marek Gralik 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl