strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Luty 2017
21.02, wtorek 0930 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w uroczystości upamiętniającej nadanie imienia bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu, przy ul. Dziewulskiego 41c.
20.02, poniedziałek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Wicekuratorzy Małgorzata Oborska i Maria Mazurkiewicz wezmą udział w spotkaniu z Panią Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej z przedstawicielami samorządów i dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Browar B, ul. Łęgska 28 we Włocławku.
19.02, niedziela 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w obchodach 544. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbędzie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1.
19.02, niedziela 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w Uroczystym Spotkaniu z okazji Święta Uniwersytetu, które odbędzie się Auli UMK w Toruniu, przy ul. Gagarina 11.
18.02, sobota 1800 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w Koncercie Uniwersyteckim, który odbędzie się w Auli UMK w Toruniu, przyl. Gagarina 11.
17.02, piątek 1630 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w karnawałowym koncercie Dzieci-Rodzicom " Otwórz Serce", który odbędzie się w Kinoteatrze " Adria" w Bydgoszczy.
16.02, czwartek 1300 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w warsztatach konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Warsztaty odbędą się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
16.02, czwartek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w spotkaniu Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w Pałacu w Kobylnikach, Kobylniki 8.
12.02, niedziela 1230 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w uroczystym wręczeniu nagród II etapu 43. Olimpiady Geograficznej, które odbędzie się w Wydziale Nauk o Ziemi UMK, przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu.
12.02, niedziela 1015 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w uroczystej Mszy Świętej w 77.rocznicę Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir, która odbędzie się w Kościele pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników ul. ks. Popiełuszki 3 w Bydgoszczy.
03.02, piątek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w uroczystości związanej ze zmianą nazwy gminy. Uroczystość odbędzie się w Zespole Szkół w Ryńsku.
Styczeń 2017
27.01, piątek 1530 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w spotkaniu z dyrektorami, nauczycielami i przedstawicielami j.s.t. nt. wdrażania reformy oświaty. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Kikole.
27.01, piątek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w Choince Szkolnej, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Osówce
27.01, piątek 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w uroczystości wojewódzkiego podsumowania Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017, która odbędzie się w sali145 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
25.01, środa 1200 Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska weźmie udział w spotkaniu z koordynatorami ds. wdrażania reformy oświaty, która odbędzie się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

<<< nowsze     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla nauczycieli 2017-05-26 13:57
Zaproszenie na seminarium „Tutoring szkolny i akademicki innowacyjnym narzędziem rozwoju osobistego”.
informacje ogólne 2017-05-25 15:24
"Myślę, tworzę, programuję - nauka programowania na II etapie edukacyjnym"
dla nauczycieli 2017-05-19 08:31
Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi i standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl