strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Styczeń 2017
24.01, wtorek 1500 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami szkół, które zajęły wysoką lokatę w XIX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017. Uroczystość odbędzie się w budynku Ratusza w Bydgoszczy.
19.01, czwartek 1200 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
18.01, środa 1815 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświatry Maria Mazurkiewicz weźmie udział w spotkaniu pn. Dobry pretekst do rozmowy o "Dziecku Meduzy" książce obrazowej Kitty Crowther. Spotkanie z udziałem P. Iwony Chmielewskiej - autorki książek obrazowych i P. Jolanty Czakyrowej - psychoterapeuty psychoanalitycznego, odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4.
18.01, środa 1630 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświatry Maria Mazurkiewicz weźmie udział w uroczystości uczczenia 97. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Uroczystość wojskowa z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz miasta i województwa odbędzie się na Rynku Staromiejskim.
18.01, środa 0900 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EDUKACJA OBYWATELSKA I PATRIOTYCZNA W KULTURZE LIBERALNO-DEMOKRATYCZNEJ WYZWANIA GLOBALNE I LOKALNE. Konferencja odbędzie się w Bibliotece UKW, ul. Karla Szymanowskiego 3.
16.01 1200 - 17.01 1200 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Wicekuratorzy Małgorzata Oborska, Maria Mazurkiewicz wezmą udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego konferencji nt. " WDROŻENIE REFORMY W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM". Konferencja odbędzie się w Rawie Mazowieckiej.
14.01, sobota 1400 Wicekuratorzy Oświaty Maria Mazurkiewicz i Małgorzata Oborska wezmą udział w Spotkaniu Opłatkowym organizowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców SROiW NSZZ "Solidarność" Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Spotkanie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym.
14.01, sobota 0930 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w Finale Okręgowym XLVI Edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" połączonym z otwarciem patronackiej pracowni przedmiotowej w ramach realizacji programu "Kreatywna Szkoła Dekoral". Uroczystość odbędzie się w Zespole Edukacyjnym BLOK w Toruniu, przy ul. Batorego 37/41.
13.01, piątek 1300 Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska weźmie udział w uroczystości Jubileuszu 50 - lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr w Bydgoszczy. Uroczystość odbędzie się w gmachu Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy. ul. Marcinkowskiego 12-14.
13.01, piątek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Uroczystość odbędzie się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
12.01, czwartek 1450 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w uroczystym wręczeniu Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu Tytułu "Szkoły Uczącej Się". Uroczystość odbędzie się w sali teatralnej III LO, przy ul. Raszei 1 w Toruniu.
11.01, środa 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w uroczystej Inauguracji Obchodów 30-lecia Programu Erasmus, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego w Warszawie.
10.01, wtorek 1200 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017, które odbędzie się w Auli Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. ks. Trojdena 2A.
04.01, środa 1630 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Białe Błota dotyczącym reformy edukacji, które odbędzie się w auli Gimnazjum, przy ul. Czystej 1a w Białych Błotach.
Grudzień 2016
22.12, czwartek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym, które odbędzie się w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy, przy ul. Jesionowej 3a.

<<< nowsze     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla nauczycieli 2017-05-26 13:57
Zaproszenie na seminarium „Tutoring szkolny i akademicki innowacyjnym narzędziem rozwoju osobistego”.
informacje ogólne 2017-05-25 15:24
"Myślę, tworzę, programuję - nauka programowania na II etapie edukacyjnym"
dla nauczycieli 2017-05-19 08:31
Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi i standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl