strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-12-28 08:33 / 452
Konkurs recytatorski dla dzieci możliwością prezentowania uzdolnień artystycznych i przełamywania nieśmiałości
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Samorządowe
Serock, Dworowa 1
86-120 Pruszcz
Autor / autorzy działania:Maria Pozorska
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:systematycznie od 2005 roku
Forma zajęć:indywidualna
Adresat zajęć:dzieci i ich rodzice
Cel działania:
- wprowadzanie dzieci w świat bogatych wartości literackich;
- rozwijanie języka czynnego, pamięci i predyspozycji recytatorskich dzieci;
- wdrażanie rodziców do udziału w przygotowaniach i do uczestnictwa w imprezach przedszkolnych.

Szczegółowy opis działania:

O konkursie, dacie i tematyce informuje zawsze plakat. Rodzice - razem z dzieckiem - wybierają wiersz, którego dziecko uczy się na konkurs oraz zgłaszają uczestnictwo dziecka podając tytuł wybranego wiersza. Każdy uczestnik przygotowuje strój oraz rekwizyty pomocne w ilustracji i recytacji wiersza.

Nauczyciel prowadzący konkurs przygotowuje napis z tytułem konkursu, plakaty ilustrujące wybrane przez dzieci wiersze, emblematy z numerem, z którym wystąpi dziecko, książki jako nagrody i puzzle jako nagrodę publiczności.

 

Przebieg imprezy:

  1. Dzieci przedszkolne oraz rodzice i zaproszeni goście (każdorazowo jest to III klasa szkoły podstawowej z wychowawczynią) zajmują miejsca na widowni.
  2. Nauczycielka prowadząca wita wszystkich, przedstawia tematykę wierszy, które będą recytowane.
  3. Przekazuje informację jak będzie przebiegało głosowanie publiczności (rodzice, uczniowie klasy III oraz nauczyciele będą głosowali na kartkach pisząc numer osoby, której recytacja się najbardziej podobała) oraz wręczenie przez ucznió klasy III nagrody od publiczności.
  4. Prowadząca konkurs wprowadza każdego uczestnika, przedstawia go i zapowiada jego występ.
  5. Po ostatnim występie wychodzą na środek wszyscy uczestnicy konkursu, aby jeszcze raz przypomnieć się publiczności.
  6. Rozdanie karteczek i głosowanie. Zebranie głosó do pudełka.
  7. Liczenie głosów w obecności nauczyciela wspomagającego imprezę.
  8. Nagrodzenie wszystkich uczestników konkursu pamiątkowymi dyplomami i książkami.
  9. Wręczenie nagrody publiczności.
  10. Podziękowanie uczestnikom, rodzicom i publiczności.

10.  Zwiedzanie przedszkola przez uczniów klasy III razem z najstarszą grupą przedszkolaków.Efekty działania:
- Zaangażowanie rodziców - przygotowania do konkursu są okazję do wspólnego spędzenia czasu (wybór odpowiedniego wiersza dla dziecka, ćwiczenie opanowania tekstu na pamięć, umiejętności recytacji, przygotowanie stroju i rekwizytu do występu).
- Przełamanie nieśmiałości dzieci.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Szkoła Podstawowa w Serocku - współdziałanie w przygotowaniu wystroju sali i przeprowadzeniu konkursu.

Informacje dodatkowe:
Konkurs odbywa się od 2005 roku na przełomie lutego i marca. Tematyka co roku jest inna. Do tej pory dotyczyła wybranego autora (Tuwim, Brzechwa), wiosny, zwierząt, humoru w wierszach itp.
Poprzez zapraszanie III klasy ze Szkoły Podstawowej w Serocku z wychowawczynią, dzieci najstarszej grupy mają możliwość poznać nauczycielkę, która będzie ich wychowawcą w klasie I od września. Miłe są także spotkania z uczniami, którzy trzy lata wcześniej uczęszczali do naszego przedszkola.
Impreza się sprawdziła i będzie nadal kontynuowana.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl