strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-10-24 10:15 / 469
Co w naszej szkole piszczy? - Gazetka "Raj-stop...y"
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
DWORCOWA 9
89-121 ŚLESIN
Autor / autorzy działania:Magdalena Mistrzak, Halina Kurzyńska
zespolslesin@op.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:stały
Forma zajęć:redagowanie gazetki - zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Cel działania:
- zachęcanie do podejmowania prób, rozwijania umiejętności, zamiłowań i zainteresowań redaktorskich.Szczegółowy opis działania:

Gazetka szkolna „Raj - stop…y” wznowiła swoją działalność od roku szkolnego 2009/2010. Zespół redakcyjny tworzą chętni uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Zebrania redakcji odbywają się 1-2 razy w miesiącu w celu omówienia tematyki kolejnego numeru gazetki i przydziału artykułów do opracowania. W każdym numerze znajduje się m. in.: wywiad, małe co nie co, niezbędnik ucznia, artykuły tematyczne, co w trawie piszczy, moda, humor i krzyżówka oraz referaty. Wydawana przez nas gazetka szkolna porusza problemy uczniów, informuje o życiu szkoły i wsi. W gazetce swoje opracowania zamieszczają również niektórzy nauczyciele. Numery archiwalne gazetki przechowywane są w bibliotece szkolnej oraz publicznej. Wzięliśmy również udział w XX Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych organizowany przez KP CEN w Bydgoszczy. W 2012 r. przyznało naszej gazetce czwarte miejsce. Od 2015/16 r. ukazuje się wersja elektroniczna gazety na stronie internetowej szkoły. Redakcja organizuje również konkursy, a ich wyniki - w postaci np. wierszy, piosenek, prac plastycznych …  - są umieszczane w gazecie. Zwycięzcy otrzymują nagrody. W związku z nadaniem szkole  imienia w 2011/12 r.  postał numer specjalny poświęcony przyszłemu patronowi naszej szkoły - kpt. W. Rossie i Powstaniu Wielkopolskiemu.

Na zajęciach w bibliotece uczniowie zapoznają się z podstawowymi formami wypowiedzi dziennikarskiej, pracują nad kolejnymi numerami gazetki. Wykonują samodzielnie rysunki, które są skanowane i wklejane do gazetki. Pracują w edytorze tekstu Word. Najpierw łamią tekst, czyli umieszczają go w kolumnach na stronach naszej gazety wraz z fotografiami, a następnie składają czyli ostatecznie formatują, nadając mu odpowiedni wygląd w akapitach. Formatują tekst poprzez dobór odpowiedniego kroju pisma i jego wielkości, ustalają właściwe interlinie tekstu, wybierają rodzaj wyrównania tekstu. Dzieci tworzą też style nagłówków, wyróżnień, cytatów, zwykłego tekstu, korzystają z narzędzi tabel i tworzą krzyżówki. Swoje prace uczniowie przesyłają drogą elektroniczną na adres biblioteki szkolnej lub prywatne adresy e-mail opiekunów, którzy przeprowadzają korektę. Zajęcia uatrakcyjnia praca z aparatem fotograficznym oraz wycieczki.Efekty działania:
Wystawka tradycyjnych wydań czasopisma.
Wydanie numeru specjalnego o patronie szkoły.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- biblioteka szkolna - propagowanie gazetki wśród uczniów;
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią filia w Ślesinie - propagowanie gazetki wśród mieszkańców;
- osoby prywatne - nagrody, wydruk numeru specjalnego w drukarni.Informacje dodatkowe:
Historia gazetki i numery w wersji elektronicznej znajdują się na stronie www.zsslesin.gmina-naklo.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie zsslesin.gmina-naklo© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl