strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-10-24 11:33 / 471
Szkolny Konkurs Wiedzy "Z komputerem na Ty"
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
DWORCOWA 9
89-121 ŚLESIN
Autor / autorzy działania:Magdalena Mistrzak
zespolslesin@op.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cyklicznie co roku
Forma zajęć:konkurs wiedzowy
Adresat zajęć:uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Cel działania:
- rozwijanie pasji i zainteresowań informatycznych uczniów.


Szczegółowy opis działania:

Konkurs jeat przeprowadzany od pięciu lat. Liczba chętnych uczestników rośnie z każdym rokiem. Zadania są dostosowane do wiadomości i umiejętności uczniów poszczególnych klas.

  • Część pierwsza obejmuje wiedzę teoretyczną. W klasach młodszych są to: rebusy, zagadki i krótkie teściki, a w starszych - test wiedzy. Pytania w testach dotyczą wiadomości zdobywanych na lekcjach zajęć komputerowych i informatyki w poszczególnych klasach. W klasach starszych poszerzone są o historię komputera oraz nowinki informatyczne.
  • Część druga, to praca przy komputerze. Są, to określone zadania do wykonania w programie MS Word, Paint, Excel, PowerPoint i Logomocja. Uczniowie tworzą np. dyplomy, ogłoszenia w programie MS Word, wykonują rysunki tematyczne w Paint, tworzą prezentacje multimedialne na zadany temat, obliczają w Excelu średnią arytmetyczną i sumę oraz wstawiają wykresy.

Ocena pracy wykonanych działań przebiega według określonych wcześniej wymagań. Według konkretnych poleceń, podanych na karcie pracy, sprawdzana jest poprawność wykonania zdania. Dla uczniów, którzy zdobędą najwiekszą liczbę punktów przygotowane są nagrody i dyplomy.Efekty działania:
- sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności informatycznych w porównaniu z innymi uczestnikami;
- radzenie sobie z sukcesem, porażką.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym - nagrody, dyplomy.


Informacje dodatkowe:
Opis działań umieszczono na stronie www.zsslesin.gmina-naklo.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie zsslesin.gmina-naklo© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl