strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-12-22 11:21 / 474
Udział przedszkola w kampanii społecznej ''Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie''
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole w Ślesinie
KAZIŃSKA 1
89-121 ŚLESIN
Autor / autorzy działania:Magdalena Zakurzewska
przedszkoleslesin@gmina-naklo.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:16.10-20.10.2017
Forma zajęć:różne formy zajęć
Adresat zajęć:dzieci 4-6 letnie
Cel działania:
- kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
- zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
- przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.


Szczegółowy opis działania:

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” jest organizowana przez "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a" w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.

Celem kampanii jest włączenie przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji, które w ramach akcji "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" podejmą w swoim środowisku lokalnym działania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Dzięki materiałom edukacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej "Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a" w Bydgoszczy dzieci poznały potrzeby i możliwości osób niewidomych i słabowidzących.

Wraz z rozpoczęciem akcji dzieci poznały historię Adama i innych uczniów z  "Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy", którą przybliżono podczas pierwszego dnia akcji w przedszkolu. W trakcie zajęć wychowawczo-dydaktycznych został zrealizowany cykl dotyczący problematyki osób słabowidzących i niewidomych. Przeprowadzono pogadankę z rodzicami, prawnymi opiekunami na temat kampanii społecznej oraz cyklu zajęć jakie zaplanowano w przedszkolu. Kolejnym działaniem było opowiadanie o niewidomej dziewczynce pt. ,,Bursztynek” - dzieci w poszczególnych grupach miały okazję wsłuchać się w jej treść oraz zrozumieć możliwości i potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. W kolejnym dniu został przeprowadzony pokaz slajdów połączony z prezentacją krótkich filmików edukacyjnych, które pozwoliły zobrazować codzienne zmagania i trudy dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej.

Ponadto dzięki zajęciom ruchowym w starszych grupach wiekowych, dzieci z zasłoniętymi oczami chustą mogły w bezpośredni sposób wczuć się w rolę osoby niepełnosprawnej. W kolejnym dniu przedstawiono "Krótką historię Białej Laski" dzięki czemu przedszkolaki mogły lepiej zrozumieć pochodzenie Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Zaprezentowano przykładowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez dzieci z dysfunkcją wzroku m.in. książka wykonana z różnych faktur, materiałów, plansze edukacyjne czy alfabet Braille’a.

Zwieńczeniem tygodniowego cyklu zajęć w ramach akcji były próby stworzenia własnego alfabetu Braille’a na dużym formacie papieru oraz wysunięcie praktycznych wniosków dotyczących potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej. Efekty działania:
Dzieci zwiększyły swoją świadomość na temat niepełnosprawności. Dzięki przeprowadzonym zajęciom edukacyjnym rozumieją nieodwracalność niepełnosprawności oraz ograniczenia towarzyszące ich życiu. Odkryły w jaki sposób dotyk pomaga poznawać otaczający świat.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl