strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-12-22 11:06 / 475
Bookcrossing w przedszkolu
Działanie opracowano w placówce:Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie
Plac Kościelny 2
89-200 Szubin
Autor / autorzy działania:Zespół ds. Bookcrossing, przewodnicząca W. Danielek
sekretariat@przedszkole3.szubin.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cały rok
Forma zajęć:zespołowa
Adresat zajęć:dzieci, rodzice, społeczność Szubina
Cel działania:
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców;
- zapoznanie się z regulaminem akcji bookcrossingowej oraz zasad korzystania z półki bookcrossingowej;
- integracja ze społecznością lokalną.


Szczegółowy opis działania:

3 kwietnia 2017 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie nastąpiło uroczyste otwarcie „Półki bookcrossingowej”. Na tę uroczystość przybyli różni goście wśród których znaleźli się: koordynator akcji bookcrossingowej na całą Polskę – Jolanta Niwińska, przedstawiciele organu prowadzącego, lokalna pisarka oraz rodzice.

Po przedstawieniu prezentacji dotyczącej bookcrossingu w Polsce i na świecie nastapiło otwarcie „Półki bookcrossingowej” i rozpoczęła się akcja "uwalniania książek", polegająca na ty, że dzieci mają możliwość wziąć książkę do domu, wspólnie z rodzicami przeczytać ją i odnieść do przedszkola. Dziecko, za zgodą rodziców,  może także przynieść swoje książeczki, które są opieczętowane i jako „dar rodzica” mogą być dalej wypożyczane przez inne dzieci.

 

13 czerwca 2017 z okazji XIV edycji  „Święta uwalniania  książek” nauczycielki opowiedziały dzieciom o  święcie a następnie wszystkie grupy przedszkolne rozeszły się po różnych instytucjach z książeczkami z przedszkolnej półki bookcrossingowej. Przedszkolaki odwiedziły dzieci z innego przedszkola oraz starszaki uczęszczające do szkoły podstawowej. Nauczycielki opowiedziały o idei bookcrosingowej a następnie przeczytały przyniesione książki, które zostały podarowane w prezencie. W tym samym dniu przedszkole odwiedził gość - pracownik Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie, który zaprezentował wybrane pozycje książkowe ze swojej biblioteki. Podczas całego dnia promowane było nie tylko czytanie książek, ale także wymienianie się nimi oraz uwalnianie swoich książek, tak aby inni mogli z nich skorzystać promując „Bookcrossing- WEŹ, PRZECZYTAJ, ODDAJ”.

 

Nowy rok szkolny jest możliwością do zapoznawania nowych przedszkolaków z akcją bookcrossingową, którą zamierzamy dalej promować. Postanowiliśmy zarejestrować wszystkie książki na oficjalnej stronie www.bookcrossing,pl tak, aby każdy czytelnik mógł sprawdzić, gdzie dana książka się znajduje. W styczniu 2018 roku zamierzamy zaprosić koordynatorkę akcji bookcrossingowej,  która przyjedzie i opowie o kolejnych półkach bookcrossingowych, które miała okazję zobaczyć na całym świecie.

 

Nasze przedszkole jako pierwsze w Szubinie włączyło się w akcję bookcrossingową. Czekamy z niecierpliwością na innych aby nasze książki mogły wędrować po całym świecie.Efekty działania:
- dobra współpraca przedszkole-rodzic oraz przedszkole-społeczność lokalna;
- upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców;
- upowszechnienie akcji bookcrossingowej wśród dzieci i ich rodziców.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- rodzice oraz inni członkowie rodzin - udział w akcji;
- lokalne media - zamieszczenie informacji o przedszkolnych wydarzeniach;
- inne przedszkola i oddziały przedszkolne - uwalnianie książek podczas Święta Wolnych Książek.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie http://przedszkole3.szubin.pl/© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl