strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Aktualności
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Wolonta­riuszy
2019-04-30 09:57
Szanowni Nauczyciele Wolontariusze,

zapowiedź strajku nauczycieli w czasie egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, a tym samym groźba braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której te egzaminy miały być przeprowadzane, zmusiła Ministra Edukacji Narodowej do wydania rozporządzeń, zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ww. egzaminów. Nowe zapisy sprawiły, że w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce…
2 maja Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy będzie nieczynne
2019-04-26 12:41
Informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 7 Michał Dworczyka, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2 maja (czwartek) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy będzie nieczynne. W zamian za to urząd będzie czynny 11 maja (sobota) w godz. 7.30-15.30.
Życzenia – Wielkanoc 2019
2019-04-19 12:25
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,
Szanowni Dyrektorzy,
Szanowni Pracownicy administracji
i obsługi szkół i placówek,

na czas przeżywania wielkiej Tajemnicy Zmartwych­wstania, życzę, by Święta Wielkiej Nocy wlały w nas pokój i nadzieję, by pozwoliły lepiej pojąć, co w życiu każdego z nas ma istotne znaczenie, a co je zakłóca i oddala od drugiego człowieka. Niech dźwięki rezurekcyjnych dzwonów brzmią długo w naszych sercach, napełniając je radością i dając siły do pokonywania wszelkich trudów i słabości.

Szczęśliwych i pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących
2019-04-17 12:20
Drodzy Nauczyciele Pracujący,

czas strajku w szkołach stał się czasem dokonywania wyborów, czasem odpowiedzi na pytanie, gdzie leży granica zachowań, której przekroczenie sprawia, że możemy krzywdzić innych…
Formularz zgłoszeniowy - Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów
2019-04-11 14:53
Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!
2019-04-08 11:48
Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty. W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.
Informacja dla rodziców – strajk
2019-04-08 08:23
Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla nauczycieli 2019-05-20 08:30
Seminarium dla logopedów w Toruniu - zapisy
dla nauczycieli 2019-05-20 08:29
Seminarium eBezpieczeństwo z eTwinning w Tleniu - zapisy
dla dyrektorów i samorządów 2019-05-17 09:15
Wnioski złożone w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2019 r. które uzyskały dofinansowanie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl