strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Regulamin użytkowania Panelu Informacyjnego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

Regulamin użytkowania

Panelu Informacyjnego Kuratorium Oświaty

w Bydgoszczy

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 1. Panel Informacyjny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zwany dalej PIKO, jest serwisem działającym na stronach internetowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, służącym do komunikowania się z pracownikami i dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego - zwanymi dalej Użytkownikami. PIKO ma przyspieszyć, ułatwić i uporządkować wymianę informacji między Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty - zwanym dalej Administratorem, a Użytkownikami systemu. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty dochowa wszelkich starań, aby serwis działał prawidłowo, a prezentowane w nim dane i treści nie zawierały błędów oraz aby umożliwić korzystanie z serwisu Użytkownikom dostającym się do niego za pomocą komputerów osobistych o różnych konfiguracjach oraz używających różnych przeglądarek internetowych.

II. Definicje.

 1. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu PIKO, która została upoważniona przez Administratora do korzystania z serwisu.
 2. Administrator - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

III. Zasady udzielania dostępu do PIKO.

 1. System PIKO jest serwisem dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Należeć do nich mogą pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pracownicy  szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby wskazane przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 2. O udzieleniu dostępu i uprawnieniach Użytkowników zarejestrowanych w systemie decyduje wyłącznie Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
 3. Z chwilą uzyskania dostępu do PIKO Użytkownik otrzyma komplet informacji niezbędnych do zalogowania się do serwisu, a więc login, hasło dostępu i hasło telefoniczne. Komplet tych informacji należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.
 4. W przypadku utraty hasła lub loginu Użytkownik zwraca się telefonicznie do Administratora o ponowne uzyskanie uprawnień umożliwiających korzystanie z PIKO. W celu przywrócenia uprawnień, Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie informacje pozwalające na poprawną weryfikację jego danych, a w szczególności poinformować Administratora o reprezentowanej przez niego placówce, zarejestrowanej nazwie Użytkownika i telefonicznym haśle przekazanym Użytkownikowi w momencie udzielania dostępu. Tylko na tej podstawie pracownik Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty będzie mógł umożliwić ponowny dostęp do serwisu PIKO.
 5. Zagubienie hasła telefonicznego uniemożliwia przywrócenie dostępu do PIKO. W takiej sytuacji Użytkownik zainteresowany dalszym korzystaniem z serwisu zobowiązany jest zwrócić się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty o ponowne wygenerowanie kompletu informacji takich jak: login, hasło, hasło telefoniczne i osobiste ich odebranie w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
 6. Bez zgody Administratora Użytkownik, który uzyskał dostęp do serwisu PIKO nie może przekazać swoich uprawnień dostępu osobie trzeciej.
 7. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, które chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. 

IV. Zasady korzystania z PIKO.

 1. Zabrania się:
  1. przesyłania nieprawidłowych lub błędnych danych w ramach zapytań kierowanych przez PIKO do Użytkowników,
  2. działania na szkodę Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, jak i na szkodę innych Użytkowników PIKO,
  3. wykorzystywania PIKO niezgodnie z przeznaczeniem i w sprzeczności z obowiązującym prawem,
  4. kopiowania i rozpowszechniania materiałów dostępnych w serwisie chyba, że są do tego przeznaczone,
  5. przekazywania informacji udostępnianych Użytkownikowi w ramach PIKO, innym Użytkownikom oraz osobom do tego nieuprawnionym,
  6. podejmowania prób uzyskania dostępu do funkcji serwisu, do których Użytkownik nie został uprawniony przez Administratora. 

V. Zawieszenie konta Użytkownika.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który wykorzystuje PIKO do działań nielegalnych, szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

VI. Ograniczona odpowiedzialność.

 1.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:  
  1. problemy w funkcjonowaniu serwisu PIKO, a w szczególności problemy spowodowane ograniczonym dostępem do serwisu, nieprawidłową konfiguracją sprzętu komputerowego lub oprogramowania,
  2. utratę danych, uszkodzenia sprzętu komputerowego czy utratę innych spodziewanych korzyści spowodowane korzystaniem z PIKO lub wykorzystywaniem zamieszczonych w serwisie materiałów,
  3. korzystanie z serwisu niezgodnie z przeznaczeniem lub z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści i zakresu usług dostępnych w PIKO.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Użytkowników serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach PIKO.

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl