strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2009-01-28 10:15 / 388   J. Popielewski informacje ogólne
Konkurs na stronę internetową Webuzzz

Webuzzz to pierwszy w Polsce konkurs na stronę internetową, w którym wykorzystuje się funkcjonalność oraz infrastrukturę pracowni komputerowych dostarczanych przez MEN w ramach EFS.

Główne cele konkursu:

  • Propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z sieci Internet, w szczególności zaś przygotowywania i publikowania własnych stron WWW oraz blogów, jak również korzystania z komunikatorów, grup dyskusyjnych czy poczty elektronicznej.
  • Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, w kontekście wykorzystania na potrzeby własne oraz szkolne materiałów znalezionych w sieci Internet oraz wytworzonych samodzielnie.
  • Umożliwienie uczniom dostępu do bezpiecznych narzędzi w celu publikacji stworzonych przez nich ciekawych materiałów, w tym materiałów edukacyjnych poprzez udostępnienie szkolnych serwerów w sieci Internet.


Dzięki nowoczesnym narzędziom do pracy OffLine i OnLine uczniowie mogą szybko zdobyć niezbędną wiedzę związaną z prawidłowym i bezpiecznym publikowaniem stron internetowych.

Kilkadziesiąt filmów instruktażowych stanowi gotowy materiał dla nauczyciela, który może go wykorzystać na regularnych lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych nie tylko z informatyki (filmy wyjaśniają m.in. trudne kwestie związane z prawami autorskimi).

Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na jego stronie, pod adresami:
http://webuzzz.pl
www.microsoft.com/poland/edukacja/szkoly/schools.mspx

Hiperłącze do elektronicznej wersji plakatu konkursowego: sbs.oeiizk.edu.pl/cms/DownloadHandler.ashx?pg=af82e412-069d-43eb-ac58-f9b7fbe1b132§ion=69be5caf-b912-476c-917d-2debf64a5051&file=Plakat_A1_ok.pdf
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl