strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » wspieranie uzdolnień

informacje ogólne Projekt "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym"
W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" realizowane jest zdanie dla szkół, które w sposób szczególny pracuja z uczniami zdolnymi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-10-17 08:05 / 3040    K. Mikulski

informacje ogólne XXII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza
Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pragną zaprosić Państwa do udziału w XXII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej Po transformacji – rzeczywistość przedstawiona w filmach krajów postkomunistycznych, która odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach w dniach 8 - 11 listopada 2012 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-08-16 09:05 / 2928    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne MIĘDZYSZKOLNE REGIONALNE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego zapraszają utalentowaną młodzież z gimnazjów oraz dziennych szkół średnich na XXI edycję spotkań z dziennikarstwem prasowym, radiowym i telewizyjnym: MIĘDZYSZKOLNE REGIONALNE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE. W programie m.in. doskonalenie sztuki pisania, analizy i interpretacji tekstu, przetwarzanie obserwacji, informacji i opinii w różne formy wypowiedzi medialnej oraz podstawy: tworzenia gazety, techniki radiowej i telewizyjnej. Warsztaty odbywać się będą 2 godziny w tygodniu (od października br. do czerwca 2013 r.) w Bydgoszczy. Ćwiczenia specjalistyczne poprowadzą dziennikarze oraz realizatorzy radiowi i telewizyjni mediów regionalnych. Warsztatami kieruje Mirosław Twaróg – ich twórca i autor koncepcji programowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-08-16 08:15 / 2923    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Olimpiady pilotażowe
Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Ma temu służyć m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz metodycznych, jak również pogłębiona analiza obecnie istniejącego systemu, w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach projektu przewiduje się również przygotowanie grupy osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, których zadaniem będzie właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania. Prowadzone będą także działania, mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych. Projekt, który rozpoczął się 1 lutego 2010 r., potrwa do 31 grudnia 2013 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-07-02 14:41 / 2869    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Programy Edukacji Kulturalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi Programy Edukacji Kulturalnej.Do udziału w programach zapraszamy nauczycieli i uczniów ze wszystkich etapów edukacyjnych. W sposób szczególny zachęcamy jednak szkoły gimnazjalne – w ramach naszych programów można realizować zespołowy projekt gimnazjalny (zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r.)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-11-08 08:01 / 1617    K. Mikulski

informacje ogólne Społecznościowy Projekt Naukowy na portalu Zooniverse
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-28 10:02 / 1246    M. Bazelak

informacje ogólne Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do udziału w Programie "Akademicki Poznań"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-05-11 12:01 / 1199    M. Bazelak

informacje ogólne Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych realizowany w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania zleconego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-06 08:15 / 1190    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs na Gazetkę Szkolną
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do konkursu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-04-23 10:21 / 1171    M. Bazelak

informacje ogólne Zaproszenie na Dzień Otwarty tylko dla Dziewczyn
20 i 22 kwietnia 2010 r. na dwóch polskich uniwersytetach odbędzie się Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn, który zachęcić ma uczennice szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach ścisłych. Będzie to punkt kulminacyjny pilotażowej akcji Dziewczyny do ścisłych! powołanej w ramach projektu Dziewczyny na politechniki! zainicjowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w 2007 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-04-16 11:29 / 1149    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl