strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » wspieranie uzdolnień

2014-12-23 08:30 / 5075   K. Mikulski informacje ogólne
Polish Dream ! - współczesna Polska w fotografii dokumentalnej

Dlatego z okazji dwóch rocznic wydarzeń z najnowszej historii Polski o najpoważniejszych dla niej konsekwencjach przygotowano szeroką prezentację fotografii społecznej o walorach artystycznych !i edukacyjnych. Dzięki współpracy z hanowerską GAF Galerie für Fotografie zostanie przedstawiona publiczności niemieckiej jako wystawa. Towarzyszące jej wydawnictwo multimedialne skierowane jest do Polaków, Niemców oraz jak najszerszego grona innych odbiorców, którzy posługują się językiem polskim, niemieckim lub angielskim. Fotografie, opatrzone szerokimi komentarzami kuratora, budują barwną opowieść o nowej, polskiej rzeczywistości. Wskazują nasze bogate doświadczenia i występują przeciw stereotypom i utartym schematom.

 

W związku z 25-leciem Okrągłego Stołu i 10-leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wydano w wersji PDF i e-Booka bezpłatną książkę fotograficzna z opowieścią o Polsce współczesnej pt. "Polish Dream". Narrację prowadzi w seriach zdjęć 10-ciu wybitnych polskich fotografów-dokumentalistów oraz w tekście - kurator projektu. Obie opowieści wzajemnie się uzupełniają i posiadaja wszelkie walory edukacyjne. Sięgając do obrazów lat 90. XX w., pokazuja skalę ogromnej przemiany mentalnej i materialnej naszego kraju, ilustruja czas totalnego zachwytu światem Zachodu około 2000 r. oraz proces sprawdzania działania jego mechanizmów, któremu od kilku lat towarzyszyć zaczyna krytyczna ocena sytuacji. Te zjawiska dotyczą bezpośrednio ludzi młodych, którzy coraz częściej angażują się w zmiany funkcjonowania człowieka w świecie nieustannej rywalizacji, schematów i pragnień narzuconych przez reklamę, tworza nowe wzorce życia w tym świecie i nie boja się interweniować na rzecz dobrego funkcjonowania wspólnoty, jaką powinno być społeczeństwo.

 

Takimi zasadami kierują sie też fotografowie "Polish Dream". Każdy z nich spedził przynajmniej po kilka lat nad tematem, jaki obrazuje jego seria w wydanej przez nas publikacji, a to nadaje jej przekazowi szczerość, która przekonuje.

Zapraszamy goraco do korzystania z publikacji "Polish Dream". Wystarczy ją bezpłatnie pobrać w formie PDF z naszej strony (link: http://www.profotografia.pl/portal/do-pobrania/ ) lub w formie aplikacji na iPad tutaj: https://itunes.apple.com/us/app/polish-dream/id933331623?mt=8    - również bezpłatnie. 

Zdjęcia oraz więcej informacji o projekcie w załączniku i na www.profotografia.pl .© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl