strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » wspieranie uzdolnień

2017-04-10 13:35 / 7178   K. Mikulski informacje ogólne
Konferencja pt. "Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów"

Głównym celem konferencji jest pokazanie synergii między poszczególnymi dziedzinami nauki. W tym kontekście zostaną przedstawione unijne priorytety oraz kierunki wdrażanych zmian w nauczaniu biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii. Podczas spotkania omówione zostaną wytyczne europejskie dotyczące nauczania przedmiotów przyrodniczych, a także wpływ programowania i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na rozwój cywilizacyjny. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.eduinspiracje.frse.org.pl/strona-glowna.

Więcej informacji udziela

Paulina Machera

Biuro Zarządu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Foundation for the Development of the Education System

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

National Agency for the Erasmus+ Programme

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

tel.:+48 (22) 46-31-096

fax:+48 (22) 46-31-021

e-mail: Paulina.Machera@frse.org.pl

http://www.frse.org.pl, www.erasmusplus.org.pl
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl