strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » wspieranie uzdolnień

2019-03-26 15:47 / 8741   K. Mikulski informacje ogólne
Zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Scientix dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Scientix dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Warszawie i Poznaniu

Projekt Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM, nauka, technika, inżynieria i matematyka), badaczami edukacji, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych.

W pierwszym etapie projektu (2009–2012) stworzono portal internetowy, mający gromadzić i prezentować informacje o europejskich projektach edukacyjnych z dziedziny przedmiotów ścisłych i ich wyniki oraz zorganizowano kilka warsztatów dla nauczycieli. Najważniejszym wydarzeniem społecznościowym była konferencja Scientix, która odbyła się w Brukseli w maju 2011 roku.

Celem drugiego etapu projektu Scientix (2013 – 2015) był rozwój na poziomie krajowym. Poprzez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP) Scientix docierał do krajowych społeczności nauczycieli i przyczyniał się do rozwoju narodowych strategii mających na celu zwiększenie udziału metody opartej na dociekaniu oraz innych innowacyjnych podejść w nauczaniu treści matematyczno-przyrodniczych.

Działania te są kontynuowane podczas trzeciego etapu projektu Scientix (2016-2019), finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – “Horyzont 2020”. Projekt Scientix powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i od samego początku koordynowany jest przez European Schoolnet, z siedzibą w Brukseli (sieć 34 ministerstw edukacji, stanowiące siłę napędową innowacji w nauczaniu i uczeniu się, promujące współpracę szkół i nauczycieli).


Instytut Geofizyki PAN, będący Krajowym Punktem Kontaktowym Scientix, włącza się w tę inicjatywę poprzez organizację dwóch krajowych warsztatów Scientix dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, podczas których będzie można wybrać się w wirtualną podróż do Arktyki, w pogoń za trzęsieniami ziemi, zgłębić wiedzę o bio-gospodarce, dowiedzieć się, jak wykorzystywać TIK w myśleniu wizualnym i tropieniu antropopresji. Zaproponuje także poznanie tajników lodowców, promieniowania ultrafioletowego i pomiary z płytką  BBC micro:bit.

Warsztaty w Warszawie odbędą się w gościnnych murach Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, który jest współorganizatorem wydarzenia. Na warsztaty w Warszawie zapraszamy w środę 24 kwietnia 2019 r. od 15.00.

Na warsztaty w Poznaniu zapraszamy w piątek 26 kwietnia od godziny 13.00.

Warsztaty są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Na warsztaty można zapisać się elektronicznie: Warszawa i Poznań

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl