strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » kształcenie zawodowe

informacje ogólne Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku
Zespół realizujący projekt „Nauczyciel Obróbki Mięsa w szkole XXI wieku” zaprasza do wzięcia w nim udziału nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu kucharz i pokrewnych oraz technik technologii żywności i pokrewnych, prowadzących zajęcia praktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Zgłoszenia do projektu należy dostarczyć na formularzu rekrutacyjnym za pomocą poczty lub osobiście do 18 marca 2011 r. (termin przedłużony)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-03-16 12:50 / 1926    M. Bazelak

informacje ogólne VI Ogólnopolska Konferencja Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej
Instytut Nowych Technologii zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Unii Europejskiej pt. „Doradztwo zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy. Szkoła zawodowa dzisiaj i jutro”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-11-04 07:59 / 1611    K. Mikulski

informacje ogólne Zaproszenie na Dzień Otwarty tylko dla Dziewczyn
20 i 22 kwietnia 2010 r. na dwóch polskich uniwersytetach odbędzie się Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn, który zachęcić ma uczennice szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach ścisłych. Będzie to punkt kulminacyjny pilotażowej akcji Dziewczyny do ścisłych! powołanej w ramach projektu Dziewczyny na politechniki! zainicjowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w 2007 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-04-16 11:29 / 1149    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat dotyczący konferencji - Kierunki zmian w kształceniu zawodowym ważna informacja
W związku z żałobą narodową ulega modyfikacji program konferencji "Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej", która odbędzie się 15 kwietnia 2010 r. o godzinie 10.00 w sali Auditorium Novum przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Zmodyfikowany program konferencji w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-04-12 12:35 / 1136    J. Popielewski

informacje ogólne Bezpłatna oferta pakietu do wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, zatrudnienia i płac Comarch OPT!MA
Absolwenci szkół zawodowych, którzy przystępują do etapu praktycznego egzaminu w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości zdają ten egzamin z wykorzystaniem pakietu do wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, zatrudnienia i płac, z którym pracowali w ramach zajęć dydaktycznych w szkole.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-02-25 14:06 / 1050    M. Bazelak

informacje ogólne Wojewódzka konferencja "Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi..." ważna informacja
Wojewódzka konferencja "Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy ppsychologiczno-pedagogicznej" - 15.04.2010 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-02-04 14:13 / 1003    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski Tydzień Kariery
Z rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej organizowany jest w dniach 5-11 października 2009 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery. Ta inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej jest poświęcona promowaniu poradnictwa zawodowego i wspierania działań na rzecz rozwoju kariery.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-09-01 09:35 / 676    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski Tydzień Kariery
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-07-24 10:10 / 639    M. Bazelak

informacje ogólne Era inżyniera. Program promocji zawodu inżyniera i nauk ścisłych
Instytut Lotnictwa w Warszawie wraz z kilkudziesięcioma partnerami uruchomił największy w Europie ogólnopolski program skierowany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli przedmiotów ścisłych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2008-12-08 12:35 / 344    J. Popielewski

informacje ogólne Program nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu technik turystyki wiejskiej
Minister Edukacji Narodowej zatwierdził do użytku szkolnego program nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu technik turystyki wiejskiej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2008-03-27 07:00 / 180    J. Popielewski


© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl