strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2017-10-03 09:18 / 7524   K. Mikulski informacje ogólne
II edycja konkursu "Potrzeby rynku pracy naszą misją"

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja,  spośród uczestników konkursu, tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem  uczniów do funkcjonowania na współczesnym, w szczególności regionalnym, rynku pracy.

 

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły z Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  1. Branżowe szkoły I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.
  2. Technika dla młodzieży.

W załączeniu regulamin II edycji konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”.

 

Harmonogram:

- Realizacja konkursu w terminie  od 02.10.2017 r. do 18.12.2017 r.

- Przyjmowanie zgłoszeń od 02.10.2017 r. do 31.10.2017 r. do godz. 15.00

- Ocena nadesłanych zgłoszeń od  06.11.2017 r.  do 27.11.2017 r.

- Ogłoszenie wyników -  04.12.2017 r.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełniony, zgodnie z wymaganiami określonymi w regula­minie konkursu, formularz zgłoszenia (załącznik), przesłać w wersji papierowej i elektro­nicznej (na płycie CD) w zamkniętej kopercie w terminie do 31.10.2017 r. do godz.15.00 (ostateczny termin dostarczenia formularza wraz płytą CD do WUP w Toruniu) na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

z dopiskiem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Otwarcie kopert nastąpi 06.11.2017 r.

Wszelkie zgłoszenia dostarczone po ostatecznym  terminie 31.10.2017 r. po godz. 15.00 nie będą podlegały ocenie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl