strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » informacje bieżące

2018-11-09 09:34 / 8446   A. Herbut-Giżyńska informacje ogólne
Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej- zaproszenie do współpracy

 Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

Uprzejmie informujemy, iż Polska Izba Motoryzacji realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej:

  • diagnostyka i mechanika pojazdowa,
  • blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Grupą docelową projektu są szkoły i pośrednio uczniowie szkół zawodowych oraz instytucje rynku pracy z branży motoryzacyjnej.

W ramach projektu (01.09.2018 - 29.02.2020) zaplanowano szereg zadań do realizacji.

Zachęcamy szkoły do zapoznania się ze szczegółami projektu i podęcia współpracy.

 

W załączeniu zaproszenie dla szkół do pilotażu oraz formularz Deklaracja współpracy szkoły z Polską Izbą Motoryzacji.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl