strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Konkurs Bardzo Młoda Kultura 2019 - kujawsko-pomorskie
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomorskie, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-22 10:08 / 8884    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Tryb przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-18 13:24 / 8883    M. Bazelak

informacje ogólne Duplikaty i zaświadczenia
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że od 1 września 2017 r. całość przekazanej dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w skonsolidowanym archiwum zakładowym w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-18 12:58 / 1209    M. Bazelak

informacje ogólne Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty
17 lipca o godzinie 12.00 odbyła się konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty – pani Małgorzaty Oborskiej z udziałem Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego – pana Józefa Ramlaua. W konferencji udział wzięły również: p. Jolanta Metkowska – dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz pani Urszula Chaberska – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Koordynator ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2019-07-18 11:46 / 8882    K. Zaremba

dla nauczycieli E-materiały – udział w konsultacjach społecznych
Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie rozpoczyna konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów humanistycznych (tj. język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie) dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-18 08:08 / 8871    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 - liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia ważna informacja
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz Zarządzeniem Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim, w załączeniu informacja o liczbie wolnych miejsc według danych przekazanych przez dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2019-07-17 08:23 / 8875    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Komunikat w sprawie przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w województwie kujawsko-pomorskim
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że liczba miejsc przygotowanych dla absolwentów szkól podstawowych i gimnazjów w szkołach publicznych i niepublicznych województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 48 493, liczba absolwentów 39 489.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-07-15 08:19 / 8881    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Rekrutacja 2019/2020 - informacja dla dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uprzejmie przypominam, iż zgodnie z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. 16 lipca 2019 r. do godziny 15.30 należy poinformować Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w Państwa szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-12 10:03 / 8876    M. Bazelak

informacje ogólne XV edycja Olimpiady Matematycznej Juniorów
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych do udziału w XV edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-11 12:16 / 8880    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 2019
Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-09 14:48 / 8879    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl