strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

dla rodziców i uczniów Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r.
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-05-22 09:20 / 8820    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarcie Publicznego Przedszkola w Gostycynie
10 maja 2019 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym otwarciu nowego Publicznego Przedszkola w Gostycynie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 12 liczba załączników 0 2019-05-20 14:29 / 8818    K. Zaremba

informacje ogólne Savoir-vivre w podróży koleją” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży poświęcony tematyce kolejowej
Spółka Akcyjna Międzynarodowe Targi Gdańskie z siedzibą w Gdańsku, w ramach akcji charytatywnej TRAKO DZIECIOM, towarzyszącej 13. Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO, organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży poświęcony tematyce kolejowej pn. „Savoir-vivre w podróży koleją”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-20 13:35 / 8819    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Seminarium dla logopedów w Toruniu - zapisy ważna informacja
Zapraszamy na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe dla logopedów organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 27-28 czerwca 2019 w Toruniu. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli logopedów pracujących na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-20 08:30 / 8816    A. Borysiak

dla nauczycieli Seminarium eBezpieczeństwo z eTwinning w Tleniu - zapisy ważna informacja
Zapraszamy na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe e-Bezpieczeństwo z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 25-26 czerwca 2019 w Tleniu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach Programu. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele uczący na wyższych poziomach edukacyjnych, bez doświadczenia w programie eTwinning.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-20 08:29 / 8814    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Miesięcznik „Kongresy”
Zarząd Miesięcznika „Kongresy” zaprasza uczniów do zapoznania się z nowym czasopismem, które pojawiło się w marcu 2019 roku. Gazeta wydawana jest w formie elektronicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-17 14:44 / 8817    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wnioski złożone w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2019 r. które uzyskały dofinansowanie. ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa Nr 0030.1656/BKO/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zatwierdził listę szkół, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-17 09:15 / 8813    A. Wnorowski

informacje ogólne Konkurs Literacki 2019
Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki w trzech kategoriach: 1) poezji, 2) prozy, 3) publicystyki i wywiadów np. z Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK, działaczami podziemia solidarnościowego, Solidarności Walczącej, dziadkami i babciami, ciekawymi ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-05-15 14:06 / 8812    R. Ciechanowski

informacje ogólne VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje VI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy dla młodzieży z niepełnosprawnością.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-15 09:16 / 8811    R. Ciechanowski

dla rodziców i uczniów Wykaz szkół w województwie kujawsko-pomorskim – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 ważna informacja
Informacja o LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA opracowana na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-05-15 08:54 / 8809    A. Herbut-Giżyńska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl