strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Zmiana miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych. ważna informacja
Etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5. Termin pozostaje bez zmian - 21.02.2019 r., godz. 15:00. Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów miejsce konkursu pozostaje bez zmian - V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Sienkiewicza 34.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-01-18 13:02 / 8604    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konkurs "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady"
15.01.2019 rozpoczyna się V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego: „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. W konkursie mogą wziąć udział kreatywne, minimum 2 osobowe ekozespoły, które do 30.03.2019 w ciekawej formie artystycznej: plakat, komiks, film, audycja, księga, instalacja, makieta lub innych zgodnych z regulaminem odpowiedzą na pięć pytań otwartych dotyczących recyklingu, surowców wtórnych, prawidłowego i bezpiecznego postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-01-18 12:58 / 8607    M. Bazelak

informacje ogólne Międzynarodowy Konkurs Kartograficznym im. Barbary Petchenik
Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają uczniów klas V–VIII do udziału w kolejnym konkursie na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: „KOCHAMY MAPY” („WE LOVE MAPS”)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-18 12:58 / 8606    M. Bazelak

dla nauczycieli Podsumowanie kampanii społecznej pod hasłem "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremmus w dniu 6 grudnia 2018r. dokonało podsumowania kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 2018, której celem jest kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2019-01-18 12:57 / 8561    M. Laskowska

dla dyrektorów i samorządów Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej ważna informacja
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnym listem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącym obowiązujących rozwiązań prawnych, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-01-18 12:23 / 8603    K. Zaremba

informacje ogólne Trzy konkursy dziennikarskie
Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach organizuje trzy konkursy dziennikarskie: Ogólnopolski Konkurs na Felieton pod patronatem red. Michała Ogórka; 25 Ogólnopolski Konkurs na Gazetę Szkolną „NASZA GAZETA” i Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2019-01-17 15:19 / 8605    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Oświadczenie Fundacji "Rodzice Szkole"
Fundacja "Rodzice Szkole" i liczne środowiska rodzicielskie z nią współpracujące z wielkim niepokojem obserwują rosnące napięcie w polskiej oświacie i zapowiadane różnego rodzaju protesty nauczycieli. Na przestrzeni lat wielokrotnie zabieraliśmy głos w sprawach dotyczących statusu polskich nauczycieli, podkreślając, że od ich kondycji zależy stan narodowej edukacji, przyszłość młodego pokolenia i tym samym przyszłość kraju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-17 08:12 / 8599    K. Zaremba

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-16 14:49 / 8601    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Narady dyrektorów szkół i placówek publicznych prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących
W styczniu br. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało narady dyrektorów szkół zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki. 8 stycznia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy w spotkaniu udział wziął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik, a 11 stycznia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w spotkaniu udział wzięła Wicekurator Oświaty - Maria Mazurkiewicz.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2019-01-16 13:49 / 8600    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Liczba wolnych miejsc 2018/2019 - szkoły policealne, szkoły dla dorosłych
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim w załączeniu informacja o liczbie wolnych miejsc według informacji przekazanych przez dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-15 13:13 / 8598    A. Herbut-Giżyńska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl