strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

dla dyrektorów i samorządów Program Edukacja finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
W tym roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpocznie nabór wniosków do Programu Edukacja. Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-03-19 11:05 / 8729    R. Ciechanowski

informacje ogólne V edycja ogólnopolskiego konkursu "Tu Powstała Polska - Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku"
Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V - VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest "Tu Powstała Polska - Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku". Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-03-15 11:24 / 8725    M. Bazelak

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie 2019” – II edycja
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie po raz drugi organizuje Konkurs Filmowy „Science Movie 2019” – w tym roku jest to edycja ogólnopolska.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-03-15 11:10 / 8728    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”
Stowarzyszenie Anty-Rama uruchomiło projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”. Przedsięwzięcie to ma na celu budowanie nawyku oszczędzania wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Edukowanie ich od najmłodszych lat z zakresu oszczędzania, pieniądza, dysponowania finansami i inwestowania jest ważną społecznie misją.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-03-15 11:08 / 8726    R. Ciechanowski

informacje ogólne IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów Szkół Podstawowych do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-03-15 09:58 / 8727    M. Bazelak

informacje ogólne Wyniki wstępne Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii 2018/2019 - dodatkowy termin wglądu do prac ważna informacja
Wyniki wstępne Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii 2018/2019 znajdują się w załączniku. Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek 18 marca 2019 roku, od godziny 15.30 do 16.30, w siedzibie Delegatury Toruńskiej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w Toruniu przy ul. Moniuszki 15/21 pokój 203, będzie można dokonać dodatkowo wglądu do prac etapu wojewódzkiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-03-14 16:23 / 8724    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konkurs na tekst piosenki dla dzieci w ramach XVI Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „INTERMUZA Sosnowiec 2019”
Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu serdecznie zapraszają do udziału konkursie na tekst piosenki dla dzieci w ramach XVI Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „INTERMUZA Sosnowiec 2019” pod dyr. art. Jacka Cygana.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-03-13 11:32 / 8720    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów "Dzień Nowych Technologii w Edukacji" - 21 marca 2019 r. ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej, po raz drugi organizuje 21 marca 2019 r. wydarzenie pn."Dzień Nowych Technologii w Edukacji". Zależy nam na tym, aby 21 marca br. uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce. W informacji mamy podany termin zgłoszenia do 15 marca. MEN go przedłuża do dnia 20 marca 2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-03-13 11:22 / 8650    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie systemu informacji oświatowej (SIO) ważna informacja
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-03-13 11:06 / 8721    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - AKTUALIZACJA WZORÓW
Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dla osób kandydujących na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), zwanej dalej ustawą lustracyjną, obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby, o których mowa w art. 4 pkt 45 przywołanej ustawy, tj. dyrektor szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-03-12 13:14 / 6344    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl