strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne XXXVII Wojewódzki i XXIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019”
Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkól podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-14 12:08 / 8657    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-13 14:55 / 8654    R. Ciechanowski

informacje ogólne Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości
Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że w poniedziałek 11 lutego br. minister Anna Zalewska podpisała „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jest skierowany przede wszystkim do związków zawodowych, ale również samorządowców, nauczycieli i rodziców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-12 08:58 / 8652    R. Ciechanowski

informacje ogólne Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Historii w roku szkolnym 2018/2019
Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-11 13:57 / 8651    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konkurs „Nakręć się na eksperymenty!”
Konkurs dla szkół podstawowych „Nakręć się na eksperymenty! – szkolny konkurs LaboLAB” to akcja promująca niezwykle skuteczny model nauczania poprzez doświadczenia, eksperymenty i projekty badawcze, a także świetna okazja do wygrania zestawów wyposażenia pracowni przyrodniczych, oprogramowania na tablice interaktywne oraz innych nagród o łącznej wartości ponad 80 tys. zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-11 10:44 / 8647    R. Ciechanowski

informacje ogólne List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół
Szanowni Państwo,
Nauczyciele i Dyrektorzy szkół,
doceniając szczególną rolę i odpowiedzialność nauczycieli, Rząd RP podejmuje szereg działań w celu wzmocnienia prestiżu tego zawodu. W 2017 r., po 5-letnim okresie zamrożenia płac nauczycieli, dokonaliśmy waloryzacji Państwa wynagrodzeń. Od kwietnia 2018 r. sukcesywnie realizujemy rządowy plan podniesienia pensji nauczycieli. To jeden z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa…
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-02-11 09:29 / 8648    R. Ciechanowski

informacje ogólne Termin wglądów do prac konkursowych po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019 ważna informacja
Wgląd do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego odbędzie się 12 lutego 2019 r. (wtorek), w godzinach 15.30 – 17.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek C, 3 piętro, pokój 305. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów; Rozdział 5. pkt.1 Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo jednokrotnego wglądu do ocenianej pracy, w terminie podanym uczestnikom w dniu danego etapu konkursu, po wykazaniu, że są uprawnieni do dokonania wglądu, po wypełnieniu formularza „Wgląd do pracy konkursowej” (załącznik nr 11a).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-08 09:25 / 8646    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2018/2019
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-08 09:25 / 8644    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów Światowy Tydzień Mózgu 2019 - przygotowania
„Wszystko jest w rękach właściciela mózgu”. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Miastem Bydgoszcz i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy proponuje szkołom włączenie się do obchodów Światowego Tygodnia Mózgu 2019 (11 – 17 marca 2019 roku).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-08 09:15 / 8645    M. Bazelak

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w roku szkolnym 2018/2019
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-07 11:41 / 8553    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl