strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee
Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Koło Naukowe „Neuronus” przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-01-02 13:36 / 8579    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Fizyki w roku szkolnym 2018/2019
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-02 09:08 / 8578    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przedszkolnej za 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uprzejmie przypominam o konieczności rozliczenia ww. dotacji do 31 stycznia 2019 r. Mimo terminu wskazanego w rozporządzeniu zwracam się z prośbą o w miarę możliwości wcześniejsze przesłanie powyższego sprawozdania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-31 08:03 / 8577    R. Ciechanowski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2019 roku
Wysokość opłaty wnoszonej w 2019 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1020 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-28 12:52 / 8573    K. Mikulski

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Historii w roku szkolnym 2018/2019
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-12-27 13:47 / 8575    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na PGE Narodowy
Już 8 stycznia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-27 12:59 / 8574    M. Bazelak

informacje ogólne II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Praca Organiczna 2.0
Fundacja Zakłady Kórnickie organizuje II Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Praca Organiczna 2.0. Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-12-27 11:30 / 8572    R. Ciechanowski

informacje ogólne Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w Bydgoszczy
14 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 111 stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu działania Rejonu Bydgoskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, wyróżniającym się osiągnięciami w nauce. Gospodarzem uroczystości był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, p. Marek Gralik. Gratulacje wyróżnionym uczniom złożył obecny na uroczystości Wojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Mikołaj Bogdanowicz.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 18 liczba załączników 0 2018-12-27 10:10 / 8568    K. Mikulski

informacje ogólne Konkurs z Fizyki i Astronomii 2018/2019 - zmiana zadania I oraz zadanie opisowe i II zadanie obserwacyjne. ważna informacja
Zadanie obserwacyjne I – modyfikacja z powodu uniemożliwienia przez warunki pogodowe przeprowadzenia obserwacji. Zadanie opisowe i II zadanie obserwacyjne Konkursu z Fizyki i Astronomii 2018/2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-12-21 09:21 / 8570    K. Sobieszczańska


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl