strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-01-03 10:49 / 7800   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Nabór na „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2018

Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy zaprasza do udziału w ogłoszonym Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki Programie „Szkolny Klub Sportowy”. Decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia, tj. 18 grudnia 2017 r.

 

Informacje odnośnie naboru na rok 2018:

  • Grupy, które powstały i rozliczyły się z KPSZS w roku 2017 przechodzą do kolejnej edycji automatycznie – wymagane jest potwierdzenie kontynuacji w formie telefonicznej lub mailowej do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).
  • Nowe grupy są zobowiązane poinformować KPSZS mailowo oraz przesłać listownie załączoną poniżej deklarację przystąpienia do programu do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).
  • Priorytetem przy rekrutacji jest stworzenie grup w gminach, które w pierwszej edycji programu nie wzięły udziału w projekcie.
  • W roku 2018 nauczyciele będą rozliczani na podstawie jednej umowy zlecenie na cały okres trwania projektu oraz elektronicznie załączonego raportu z dziennika on-line z podpisem własnym oraz dyrektora placówki. W związku z zastosowaniem umowy na cały okres trwania programu nauczyciel będzie zobowiązany do zamieszczenia podpisanego raportu z dziennika on-line do 5 dnia kolejnego miesiąca (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec nieznacznemu wydłużeniu). Nie zastosowanie się do ww. wymogu powoduje prawny brak możliwości rozliczenia zadania za dany miesiąc.

 

Materiały do pobrania ze strony www.kpszs.pl:

Deklaracja Szkoły - 2018

Założenia programowe SKS 2018 r.

Decyzja MSiT nr 56 z dnia 18 grudnia 2017 r - Program Szkolny Klub Sportowy
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl