strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-03-12 13:31 / 7978   K. Mikulski dla dyrektorów i samorządów
Siódmy Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny

Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do

nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują Siódmy Kongres Młodych Matematyków

Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r. Jest to cykliczne, organizowane co dwa lata,

wydarzenie adresowane do najzdolniejszych, zainteresowanych matematyką uczniów liceów z całej Polski.

Na Kongresie będą mieli okazje spotkać się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane

znakomite wykłady, a niektórzy wygłoszą własne komunikaty. Organizatorzy przewidują, że w Kongresie weźmie udział

około 200 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich wytypuje Kurator Oświaty.

Niektórzy uczniowie zostaną zaproszeni przez organizatorów w drodze indywidualnej rekrutacji.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wytypuje 10 uczniów. Przy wyborze kierować się będziemy następującymi

wytycznymi:

- wytypowani uczniowie powinni być pasjonatami matematyki,

- uczniowie powinni w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczać do II lub III klasy liceum, ale możliwe jest też

  wydelegowanie uczniów I klasy liceum, a w skrajnym przypadku, jeśli dotyczy to jednostki wybitnej,

   może na liście znaleźć się uczeń 3 klasy gimnazjum,

- co najwyżej 6 wytypowanych przez Kuratora Oświaty uczniów może uczęszczać do szkoły w tym samym mieście,

- na liście uczniów wytypowanych przez Kuratora nie może znaleźć się więcej niż 3 uczniów z tej samej szkoły.

 

Bardzo prosimy o przekazanie listy kandydatów z poszczególnych szkół najpóźniej do 1 kwietnia 2018 r.

Na liście powinny się znajdować następujące dane: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, szkoła i klasa,

do której uczęszcza, adres i numer telefonu szkoły, adres e-mailowy i numer telefonu ucznia.

Informację o ewentualnych innych uczestnikach z województwa kujawsko-pomorskiego (którzy także wejdą w skład grupy)

przekażemy do 30 maja 2018 r.

Planowany termin przyjazdu grupy do Lublina - 20 września br., wyjazd powrotny - 23 września 2018 r. po południu.

Koszty związane z uczestnictwem w Kongresie uczniów  (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne

 i inne atrakcje) pokryją organizatorzy.

Organizatorzy w chwili obecnej nie mogą zagwarantować pokrycia kosztów dojazdu.

Prosimy o przesłanie listy kandydatów na kongres na adres kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl (w wersji elektronicznej)

oraz w wersji papierowej na adres: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl