strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2019-01-09 10:04 / 8583   R. Ciechanowski informacje ogólne
Konkurs na temat wiedzy o współczesnej historii Polski

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, działając w imieniu Fundacji Editions Spotkania, zaprasza młodzież do uczestnictwa w konkursie na temat wiedzy o współczesnej historii Polski. Zakres pytań konkursowych obejmować będzie treść książek, które zostały bezpłatnie przekazane do szkolnych bibliotek:

  1. Klimaty – Andrzeja Gelberga;
  2. Ze sztambucha emigranta – Pawła Pietkuna;
  3. Przełom – Zdzisława Dudka;
  4. Niezłomni – Alfreda Znamierowskiego.

Konkurs odbędzie się na stronie www.gazetaobywatelska.info, gdzie znajdą się losowo dobrane pytania związane z treścią ww. książek. Każde pytanie będzie punktowane. Osoby, które otrzymają najwięcej punktów otrzymają nagrody.

  • Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł;
  • Drugie miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł;
  • Trzecie miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Wyróżnienie – książka: Autobiografia Kornela Morawieckiego z osobistą dedykacją Marszałka Seniora.

 

W przypadku równej liczby punktów rozstrzygnięcie nastąpi poprzez trzy pytania telefoniczne zadawane przez członków komisji konkursowej.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl