strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2019-01-17 15:19 / 8605   R. Ciechanowski informacje ogólne
Trzy konkursy dziennikarskie

Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach organizuje trzy konkursy dziennikarskie:

 

Ogólnopolski Konkurs na Felieton pod patronatem red. Michała Ogórka

Konkurs na felieton na dowolny temat przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-20 lat z terenu całej Polski. Termin nadsyłania prac upływa z końcem stycznia 2019 roku.

 

25 Ogólnopolski Konkurs na Gazetę Szkolną „NASZA GAZETA”

W konkursie mogą wziąć udział gazety redagowane w:

 

a) przedszkolach,

b) szkołach podstawowych,

c) gimnazjach

d) szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Uczestnicy wybierają jeden egzemplarz gazety wydawanej w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym 2018/19, który należy nadesłać do 31 stycznia 2019 roku.

 

Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego

Konkurs na reportaż na dowolny temat przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Prace należy nadesłać do 28 lutego 2019 roku.

 

Prace konkursowe, oznaczone na kopercie odpowiednim dopiskiem („Felieton”, „NASZA GAZETA” lub „Reportaż”) wraz ze zgłoszeniami należy nadsyłać na adres:

 

Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

 

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje podane są w załączonych regulaminach.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl