strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2019-04-08 11:48 / 8771   M. Bazelak informacje ogólne
Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Bydgoszcz, 5 kwietnia 2019 r.

 

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

 

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty. 

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

 

Kto może się zgłosić?

Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne. Szczegóły:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 625) oraz
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 626).

W jak sposób można się zgłosić?

Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany poniżej lub zadzwonić na jeden z podanych poniżej numerów. Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne). Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu, w którym będzie mogła wziąć udział. 

 

Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?  

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

 

Osoby do kontaktu z ramienia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

 1. Sławomir Koniczyński - wizytator, rejon województwa kujawsko-pomorskiego,
  e-mail: egzamin2019@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 532 997 592

 2. Barbara Murawska – starszy inspektor, rejon toruński,
  e-mail: bmurawska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 56 620 00 65 wew. 22 lub 56 611 52 15,

 3. Anna Sawicka - wizytator, rejon toruński,
  e-mail: 
  asawicka@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 56 620 00 65 wew. 25 lub 56 611 52 24,

 4. Ewa Adamczyk - wizytator, rejon włocławski,
  e-mail: eadamczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 54 426 40 33,

 5. Katarzyna Sobieszczańska – starszy wizytator, rejon bydgoski,
  e-mail: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 625.

Zmiany ujęte w rozporządzeniach pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

 

UWAGA! Przypominamy, że:

 • egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r.,
 • egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony 15-17 kwietnia 2019 r.,
 • egzamin maturalny będzie przeprowadzony 6-25 maja 2019 r.

 

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły. Chodzi o nauczycieli zatrudnionych w innych szkołach i placówkach oraz osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

 

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

 

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl