strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2019-04-08 11:57 / 8774   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Projekt "Szkoła z prawami dziecka"

Edukacja o prawach dziecka to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, dając dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw. Jest też istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, ich system wartości, a w konsekwencji wotywa także na klimat szkoły. Świadome swoich praw dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że prawa ich lub ich rówieśników są naruszane.

 

Celem projektu „Szkoła z Prawami Dziecka" jest:

-  Zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka,

-  Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,

-  Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

 

Czas trwania projektu: kwiecień - czerwiec 2019 r.

Rejestracja trwa do 12.04.2019 r.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl