strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2019-04-10 14:01 / 8778   R. Ciechanowski informacje ogólne
Ogólnopolski konkurs plastyczny z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”, który w tym roku przebiega pod hasłem „Barwy Europy”. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.

 

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

 

Cele konkursu:

  • kształtowanie szacunku dla tradycji i umiejętności czerpania wartości z niej płynących,
  • wspieranie kreatywności i poczucia bycia równorzędnym partnerem w wielokulturowej Europie,
  • wprowadzenie w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury,
  • wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

Tematem konkursu są „Barwy Europy”. Projekt zakłada wprowadzenie młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła „Każdy inny – wszyscy równi”. W dzisiejszym świecie dorośli powinni rozwijać w młodym pokoleniu samodzielność myślenia niezbędną do twórczego odbioru i kreowania otaczającego świata. Samodzielność bowiem często pociąga za sobą większe zaangażowanie i odpowiedzialność. Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy, zwyczaje i obrzędy ludowe; walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne interesujących zakątków naszego kraju; zabytki techniki, architektury przemysłowej i miejskiej itp.).

 

Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki lub przesłać na adres podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2019 r. (z dopiskiem „Barwy Europy”): Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół i Placówek nr 2 40-854 Katowice, ul. Zarębskiego 2.

 

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe: (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat). Nagrody będą wręczone na wernisażu 29.05.2019 r.

 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek (zgodnie z informacją podaną w zał. nr 1 regulaminu). Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl.

 

Szczegółowe warunki zawarte są w regulaminie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl