strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2019-06-12 13:34 / 8847   R. Ciechanowski dla nauczycieli
„Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt pod patronatem MEN i NASK

Politechnika Łódzka wraz z uczelniami technicznymi w Polsce, tj.: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską, Wrocławską oraz organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, Stowarzyszeniem „I love math” i Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej zaprasza do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

 

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” to ogólnopolska inicjatywa edukacyjna realizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK, skierowana do osób prowadzących zajęcia wzmacniające kompetencje cyfrowe. Celem jest aktywizacja i pobudzenie kreatywności szczególnie uzdolnionej informatycznie młodzieży oraz promowanie pracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz kompetencji z zakresu algorytmiki i programowania 12000 uczniów. Działania w ramach projektu kierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych, wykazujących predyspozycje oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą w wieku 10-19 lat.

 

Udział w projekcie zapewnia nauczycielom otrzymanie grantu finansowego na prowadzenie koła informatycznego, ale także odbycie szkoleń (stacjonarnych i e-learningowych), dostęp do materiałów edukacyjnych, wymianę wiedzy i doświadczeń. Pozwoli rozwijać zdolności z zakresu matematycznych podstaw algorytmiki, języków programowania, a także zdolności programistyczne uczniów, w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne w elektronice, mechatronice, automatyce i robotyce.

 

Droga do uzyskania grantu jest niezwykle prosta. Aby rozpocząć przygodę z „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” należy wypełnić wniosek na stronie: https://cmi.edu.pl. Wnioski o grant można składać do 24 czerwca 2019 r. Kwota grantu o jaką można wnioskować to 800 zł brutto na 1 miesiąc na prowadzenie jednego koła. Aplikując o grant, nauczyciel zobowiązuje się do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez okres 8 miesięcy. W tym czasie, należy przeprowadzić 32 spotkania, a każde z nich powinno trwać co najmniej 90 minut. Możliwe jest aplikowanie o 2 granty. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej: www.cmi.edu.pl.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl