strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

informacje ogólne Olimpiada tematyczna "LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1914-1950"
W roku szkolnym 2013-2014 tematem Olimpiady (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) będą Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914-1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy "wyklętych".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-09-30 11:40 / 3894    K. Mikulski

informacje ogólne XXXVIII edycja Olimpiady Artystycznej
Rruszyła XXXVIII Olimpiada Artystyczna. Zapraszamy do udziału!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-20 09:38 / 3882    K. Zaremba

informacje ogólne Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży
Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów organizują dla zdolnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych "Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-17 10:13 / 3878    K. Mikulski

informacje ogólne Terminarz Olimpiady Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2013/2014
Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego przedstawia terminarz Olimpiady Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2013/2014
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-11 15:16 / 3845    A. Wnorowski

informacje ogólne IV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu organizuje kolejną edycję Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Terminarz IV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego: Rejestracja : 07.10.2013 – 18.10.2013, I etap: 04.11.2013 – 29.11.2013, II etap: 07.01.2014 – 31.01.2014, III etap – FINAŁ: 10 – 11.04.2014. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://www.wsjo.pl/oja/.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-08-20 09:16 / 3808    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli IX edycja Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG)
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej organizuje w roku szkolnym 2013/2014 IX edycję Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG). Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Przywileje te - ustalane przez senaty poszczególnych szkół wyższych - dotyczą wielu kierunków, nawet tych, nie związanych bezpośrednio z matematyką. Również finalistom i laureatom OMG przysługują uprawnienienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie gimnazjalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-07-08 14:54 / 3766    A. Borysiak

informacje ogólne Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe
Organizatorami Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe są: Kuria Prowincjalna Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Parafia Ojców Franciszkanów p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-19 08:26 / 3682    A. Wnorowski

informacje ogólne Zbieranie informacji - laureaci i finaliści olimpiad centralnych 2013 ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 6 czerwca 2013 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady. W wykazie sporządzonym zgodnie z podanym w załączniku nr 1 wzorem, proszę umieścić imiona i nazwiska laureatów i finalistów tych olimpiad, których lista umieszczona jest w załączniku nr 2.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-05-27 15:26 / 3666    A. Wnorowski

informacje ogólne Zawody finałowe XXXIX Olimpiady Geograficznej
11-14 kwietnia 2013 r. w Toruniu odbyły się zawody finałowe XXXIX Olimpiady Geograficznej. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Pan Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-18 12:42 / 3555    M. Bazelak

informacje ogólne Wyniki zawodów wojewódzkich VI Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.
Wyniki przeprowadzonych 20 marca 2013 r. w Bydgoszczy zawodów wojewódzkich VI Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-03-25 12:30 / 3501    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl