strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

informacje ogólne Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Instytut Europeistyki, Katedra Prawa Unii Europejskiej informuje o pracy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-09-17 09:31 / 2980    K. Mikulski

informacje ogólne VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
Informujemy, że w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych. 7-letnia tradycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów wskazuje, że gimnazjaliści coraz chętniej uczą się wykorzystując nowe technologie i podejmują inspirujące wyzwania, biorąc udział w olimpiadzie i zmagając się z rówieśnikami z całej Polski. Podczas trzech etapów olimpiady gimnazjaliści rywalizują na poziomie szkoły, województwa i kraju. Zawody finałowe są okazją do spotkania z najlepszymi. Młodzież ma możliwość wzięcia udziału w zawodach indywidualnych, a także interdyscyplinarnych zawodach drużynowych, propagujących istotną rolę informatyki w nauce innych przedmiotów ścisłych. W ramach olimpiady realizowane są również obozy naukowo-treningowe. Wszelkie informacje na temat VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów znajdują się na stronie: www.talent.edu.pl oraz www.oig.edu.pl
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-09-03 08:35 / 2955    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne XXXVII edycja Olimpiady Artystycznej
Uprzejmie zawiadamiamy, że w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się XXXVII edycja Olimpiady Artystycznej. Wszelkie informacje na temat Olimpiady Artystycznej są dostępne na stronie: http://www.wilanow-palac.pl/przestrzen_edukacyjna/konkursy/olimpiada_artystyczna oraz na stronie https://www.facebook.com/olimpiada.artystyczna1
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-09-03 08:28 / 2953    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Olimpiady pilotażowe
Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Ma temu służyć m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz metodycznych, jak również pogłębiona analiza obecnie istniejącego systemu, w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach projektu przewiduje się również przygotowanie grupy osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, których zadaniem będzie właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania. Prowadzone będą także działania, mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych. Projekt, który rozpoczął się 1 lutego 2010 r., potrwa do 31 grudnia 2013 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-07-02 14:41 / 2869    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów VIII edycja Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2012/2013)
Kolejna VIII edycja Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów rozpocznie się na początku września 2012 r. Formuła Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów została w roku szkolnym 2011/2012 wzbogacona o nowe elementy. Najistotniejszą zmianą było rozbudowanie zawodów stopnia pierwszego, odbywających się dotychczas jedynie w systemie korespondencyjnym, o część testową. Wprowadzenie testu jako dodatkowego elementu rywalizacji zaowocowało gwałtownym wzrostem zainteresowania Olimpiadą. Terminarz VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2012/2013): *Zawody I stopnia – część testowa: 18 października 2012 r. (czwartek). *Zawody II stopnia: 5 stycznia 2013 r. (sobota). *Zawody III stopnia: 16 marca 2013 r. (sobota). *Uroczyste zakończenie VIII OMG: 17 marca 2013 r. (niedziela). Uwaga! Powyższy terminarz nie będzie mógł być zmieniony! Bardzo prosimy o uwzględnienie powyższych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-07-02 14:33 / 2893    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów jest realizowana w ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-01-03 09:23 / 2526    K. Mikulski

informacje ogólne VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-30 12:40 / 2468    M. Bazelak

informacje ogólne VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie "Gwiezdny Krąg"
Tegoroczna edycja Olimpiady przynosi wiele zmian w jej dotychczasowym przebiegu. Jedną z nich jest elektroniczne rozwiązywanie testów w dwóch pierwszych stopniach zawodów Olimpiady. Kolejnym novum jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego Olimpiady o całą materię wymaganą do egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Zamiarem organizatorów jest nie tylko zwiększenie zainteresowania wśród uczniów tym przedmiotem, ale także umożliwienie sprawdzenia zdobytej wiedzy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie przed egzaminem maturalnym z tegoż przedmiotu. Wszystkie etapy Olimpiady są opracowywane zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym z programem nauczania i zakresem przedmiotowym egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie. Dzięki platformie e – learningowej, znacznie ułatwiono możliwości uczestnictwa w Olimpiadzie, gdyż po zarejestrowaniu się w systemie uczestnik sam, bez angażowania nauczyciela, może wziąć udział w Olimpiadzie. Zapraszamy do udziału!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-14 14:18 / 2415    A. Borysiak

informacje ogólne Olimpiada Języka Francuskiego
W roku szkolnym 2011/2012 już po raz trzydziesty piąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają okazję stanąć w szranki o miano najlepiej władających językiem francuskim. Olimpiada ma charakter trzystopniowych zawodów. Ostatni etap wyłoni laureatów i finalistów Olimpiady Języka Francuskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-28 10:11 / 2390    A. Borysiak

informacje ogólne XIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
XIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności jest organizowana przy Zespole Szkól Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-07 12:38 / 2332    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl