strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2010-02-11 14:58 / 1023   M. Bazelak informacje ogólne
Zarządzenie Nr 8/2010 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie Nr… /2010

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 10 lutego 2010 r. 

  

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia etapu rejonowego  i etapu wojewódzkiego Konkursu, Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
w latach 972 – 1514 od Cedyni do Orszy 

 Rok Szkolny 2009/2010

                                                                                                                    

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz § 4 porozumienia zawartego w dniu 21 września 2009 r. w Warszawie pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty, a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zarządza się, co następuje:

 § 2.  otrzymuje brzmienie:

  „ Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu, Olimpiady Losy Żołnierza
i Dzieje Oręża Polskiego w latach 972 – 1514 od  Cedyni do Orszy” w składzie:

 

    1) Przewodniczący komisji:                    Elżbieta Urbańska  - st. wizytator

                                                               Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

                                                               Delegatura  we Włocławku

    2) Członkowie komisji:                    a)   Dariusz Zagórski - st. wizytator

                                                               Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

                                                               Delegatura  w Toruniu

                                                         b)   kpt. Piotr Pubanz  - kierownik działu

                                                               środowiskowego Klubu POW

                                                               w Bydgoszczy

                                                         c)   Monika Laskowska -   st. wizytator

                                                               Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

                                                         d)   Jadwiga Łojek – kierownik pracowni

                                                               humanistycznej Uniwersytetu Kazimierza

                                                               Wielkiego w Bydgoszczy”.                                                                                                                                       

  

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Iwona Waszkiewicz
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl