strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2010-10-07 08:00 / 1519   V. Jaśkiewicz informacje ogólne
XIII Ogólnopolska Olimpiada "Wiedzy o Prawie"

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie organizuje na terenie całego kraju Olimpiadę Wiedzy o Prawie. Organizatorem jest II Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Patronat organizacyjny nad Olimpiadą objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prawo startu w Olimpiadzie przysługuje każdemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególnych przypadkach Komitet Główny może zezwolić na start w Olimpiadzie uczniom gimnazjum kl. III. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, od jej uczestników oczekuje się gruntownej wiedzy na temat systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego i gospodarczego.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl