strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2010-10-27 14:33 / 1595   K. Mikulski informacje ogólne
Olimpiada "System prawa Unii Europejskiej"

           Olimpiada "System prawa Unii Europejskiej” organizowana jest przez Stowarzyszenie GALATEO, Koło Naukowe Prawa Europejskiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

 

          Patronat honorowy nad konkursem objęli m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

 

Olimpiada „System prawa Unii Europejskiej.” składa się z trzech etapów:

 

Etap I - szkolny

Test składający się z 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, wysłany na adres mailowy opiekuna podany na formularzu zgłoszeniowym.

 

Etap II – regionalny

Test składający się 50 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru w formie testu internetowego dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia GALATEO (http://galateo.pl).

 

Etap III – Finał

część I – kazus. Polega na rozwiązaniu problemu prawnego opartego na wcześniej podanym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

część II – test składający się z 25 różnego typu zadań otwartych i zamkniętych np. uzupełnianie wykresów, analiza materiałów źródłowych, pytania otwarte, uszeregowanie dat wydarzeń historycznych etc. Przykładowe zadania wraz z obowiązującą literaturą zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia GALATEO (http://galateo.pl) do 30 listopada 2010 roku.

 

Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 7 listopada 2010 roku, na adres:

 

Stowarzyszenie GALATEO,

ul. Mickiewicza 1,

15 - 213 Białystok.

Z dopiskiem "Olimpiada System prawa Unii Europejskiej".

Ważna jest data stempla pocztowego.

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl