strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2010-11-08 08:22 / 1615   K. Mikulski informacje ogólne
XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

          Wszystkie zainteresowane szkoły zapraszamy do udziału w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, której etap podstawowy (szkolny) odbędzie sie 10 stycznia 2011 r.

 

          Aby wziąć udział w eliminacjach podstawowych i otrzymać materiały potrzebne do jego przeprowadzenia należy zgłosić, do 15 listopada br., udział szkoły e-mailem z podaniem danych placówki na adres: kontakt@owe.com.pl

 

          Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najbardziej popularną interdyscyplinarną olimpiadą wśród 30 zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

 

          Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

 

         Aktualnie rektoraty 61 uczelni wyższych podjęły uchwały gwarantujące wstęp na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną środowiska naszym finalistom i laureatom bez postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Główny Komitet OWE przy Zarządzie Głównym Ligi Ochrony Przyrody:


ul. Tamka 37 m. 2, 00-355 Warszawa
tel. 022 828-81-71
e-mail: kontakt@owe.com.pl

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl