strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2013-10-01 13:41 / 3915   A. Wnorowski informacje ogólne
Olimpiada Tematyczna LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1914–1950.

Komitet Główny Olimpiady Tematycznej LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1914–1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy „wyklętych”. zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji olimpiady.

 

W roku szkolnym 2013–2014 tematem Olimpiady (dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych) będą Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914–1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy „wyklętych”.

 

Olimpiada rozgrywana będzie w trybie zawodów 3 stopniowych (międzyszkolnych-rejonowych, wojewódzkich-okręgowych i finałowych-centralnych)

 

kwalifikacje szkolne etap zerowy (fakultatywny) – w terminie dogodnym dla nauczyciela, do 30 listopada 2013 r. Nauczyciele liceów i techników mogą wedle własnego uznania przeprowadzić tzw. etap zerowy – kwalifikacje szkolne na podstawie kryteriów opracowanych przez Organizatorów i rozsyłanych nauczycielom historii przez Muzeum Józefa Piłsudskiego

 

zawody I stopnia międzyszkolne (rejonowe), organizowane – jak dotychczas na terenie działania delegatur kuratoriów lub ich oddziałów zamiejscowych. Termin zawodów identyczny z zawodami KONKURSU – (środa – 11 grudnia 2013 r.).

 

zawody II stopnia wojewódzkie, organizowane na terenie działania kuratoriów oświaty (województw). Termin zawodów jest identyczny z zawodami KONKURSU – (środa 19 marca 2014 r.).

 

zawody III stopnia – centralne, połączone z ćwiczeniami praktycznymi w Muzeum Wojska Polskiego i Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie oraz na Mazowszu, wspólnie dla uczestników KONKURSU I OLIMPIADY: czwartek – piątek – sobota, 5–7 czerwca 2014 R..

 

do 30 listopada 2013 r. – drogą elektroniczną – nauczyciele prowadzący powinni skierować zgłoszeniowe karty identyfikacyjne uczniów do zawodów I stopnia – międzyszkolnego (wg wzoru podanego w regulaminie) na adres awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Miejsca rozgrywania zawodów zostaną ogłoszone na stronach internetowych kuratoriów i ich delegatur, po 1 grudnia 2013 r.

 

Wymogiem uczestnictwa ucznia w Olimpiadzie jest ponadto przesłanie pocztą Zgłoszeniowej Karty Identyfikacyjnej Nauczyciela, opatrzonej własnoręcznym podpisem, na warszawski adres biura Muzeum Józefa Piłsudskiego (załącznik nr 3 do Regulaminu Olimpiady) Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 listopada (decyduje data stempla pocztowego)

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Olimpiady w woj. Kujawsko-pomorskim jest st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Adam Wnorowski, tel. Kontaktowy 52 34 97 603, awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl  

 

Sekretariatem Olimpiady kierować będzie mgr Marek Osmelak – Muzeum Józefa Piłsudskiego, tel. 22-8-420-425, 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 25, m.osmelak@muzeumpilsudski.pl

 

W załączeniu regulamin i wykaz literatury.

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl