strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2016-08-05 14:54 / 6504   K. Zaremba informacje ogólne
Olimpiada Matematyczna Juniorów

Część testowa zawodów pierwszego stopnia jest przeprowadzana we wszystkich zarejestrowanych w systemie OMJ szkołach w tym samym czasie, co stwarza uczniom możliwość rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z całej Polski.
Dzięki obszernym statystykom, które są udostępniane natychmiast po teście, uczestnicy mają możliwość porównania swoich wyników na tle powiatu, województwa oraz kraju.
W ostatniej edycji Olimpiady udział wzięło ponad 1400 uczniów z ponad 1200 gimnazjów w całej Polsce.
Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

Terminarz XII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2016/2017 przedstawia się następująco:

• zawody pierwszego stopnia, część testowa: 29 września 2016 r.
• zawody drugiego stopnia: 14 stycznia 2017 r.
• zawody trzeciego stopnia: 25 marca 2017 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca wszystkich uczniów do udziału i życzy jak najlepszych wyników.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl