strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2016-09-05 08:46 / 6536   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Olimpiada Historyczna dla szkół gimnazjalnych

Olimpiada Historyczna dla szkół gimnazjalnych

 

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków dla uczniów pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

  • identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju;
  • wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
  • doskonalenie umiejętności historycznych uczniów , w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej;
  • weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej;
  • stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu;
  • wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

 

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, które jest największą w Polsce organizację społeczną skupiającą badaczy i miłośników historii. Organizacja Olimpiady stanowi realizację zadań statutowych PTH związanych z edukacją historyczną, popularyzacją historii i rozwijaniem świadomości historycznej dzieci i młodzieży. 

 

Więcej informacji:

www.olimpiadahistoryczna.pl
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl