strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2017-06-23 08:25 / 7357   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

 

Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowanie dla prawa. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku objęli patronatem organizacyjnym olimpiadę. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Szczecińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęli uchwały, że niniejsza olimpiad uprawnia laureatów i finalistów do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, prawo, socjologia, zdrowie środowiskowe.

Jednocześnie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie uprzejmie informuje o zmianie siedziby Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dla województwa kujawsko-pomorskiego na I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl