strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2018-09-14 11:24 / 8295   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
„Lekcje z ZUS”

„Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. W roku szkolnym 2018/2019 będzie już piąta edycja  programu, który kierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

„Lekcje z ZUS” odpowiadają na potrzebę budowania świadomości młodych Polaków, ale
i na pytania młodzieży: co to jest ZUS, co to są ubezpieczenia społeczne, dlaczego warto być ubezpieczonym i na jakie świadczenia można liczyć, gdy płaci się składki. Łamią panujące w społeczeństwie stereotypy, a wchodzącym - w nie tak dalekiej przyszłości - na rynek pracy umożliwiają dokonanie świadomego wyboru w aspekcie ich przyszłego życia. Są też wskazówką dla przyszłych przedsiębiorców.      

 

Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykiem nauczania. Projekt obejmuje cztery lekcje. Każda składa się z:

 • scenariusza,
 • tekstu informacyjnego, pozwalającego nauczycielom przygotować się lekcji,
 • prezentacji PowerPoint,
 • ćwiczeń dla uczniów.

 

Organizator zapewnia:

 • podręczniki dla nauczyciela i uczniów (tradycyjne bądź elektroniczne),
 • scenariusz lekcji,
 • teksty pomocnicze dla nauczyciela,
 • prezentacje na lekcje,
 • szkolenie dla nauczycieli z zakresu Lekcji z ZUS,
 • pomoc w przeprowadzeniu lekcji,
 • dla uczestników etapu centralnego konsultacje z ekspertami ZUS.

 

Uczniów  mogą też wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Olimpiada jest trzyetapowa (szkolna, regionalna i centralna). Na uczestników etapu centralnego czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny,

Wszystkie informacje o „Lekcjach z ZUS” i Olimpiadzie dostępne są na stronie ZUS www.zus.pl
w zakładce Edukacja z ZUS.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Joanna Karsznia, telefonicznie pod numerami 52 3418124, 502007721 lub elektronicznie pod adresem: joanna.karsznia@zus.pl, (teren działania Oddziału ZU w Bydgoszczy) oraz Bożena Maria Wankiewicz telefonicznie pod numerem 56 6109313, 502007756 lub elektronicznie pod adresem: wankiewiczb@zus.pl. (teren działania Oddziału w Toruniu). Na te adresy e-mail należy przesłać zgłoszenie do projektu wraz z informacją, czy organizator ma przesłać  materiały dla nauczycieli i uczniów w formie papierowej. W formie elektronicznej dostępne są na stronie ZUS.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl