strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2009-12-16 09:18 / 915   M. Bazelak informacje ogólne
Komunikat - Organizacja III edycji Olimpiady Tematycznej "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego..."

          W roku szkolnym 2009-2010 tematem Olimpiady będą Losy żołnierza i dzieje oręża  polskiego w latach 972-1514 – od Cedyni do Orszy.

          Prosimy o wykorzystanie zestawu literatury obowiązującej w konkursie i dostępnej na stronie internetowej: www.losyzolnierza.pl – KONKURS oraz wszelkich innych opracowań dotyczących tej epoki.

          Komunikaty organizacyjne OLIMPIADY – będą ogłaszane na stronie internetowej: www.losyzolnierza.pl, z dopiskiem OLIMPIADA.

          Zawody rozgrywane będą – jak dotychczas – trzystopniowo:

          (Uwaga – z powodów czasowych – wewnętrzne kwalifikacje szkolne mogą być przeprowadzona na podstawie własnych kryteriów opracowanych przez szkoły!)

          – zawody I stopnia – międzyszkolne (rejonowe), organizowane w delegaturach kuratoriów i ich oddziałach zamiejscowych. Termin zawodów identyczny z zawodami Konkursu – 8 stycznia 2010 r., godz. 11.00 – czas 2 godziny;

          – zawody II stopnia – wojewódzkie, organizowane w kuratoriach oświaty. Termin zawodów identyczny z zawodami Konkursu – 19 marca 2010 r., godz. 11.00 – czas 2 godziny;

          – zawody III stopnia – centralne, połączone z ćwiczeniami praktycznymi w Muzeum Wojska Polskiego i na terenie Mazowsza. Termin zawodów identyczny z zawodami Konkursu  10-12 czerwca 2010 r., Warszawa.

          Zgłoszenia (do 3 uczniów ze szkoły) do zawodów I stopnia kierują szkoły elektronicznie – do miejscowych delegatur kuratoriów do końca grudnia 2009 r. (wg załączonego wzoru zgłoszenia). Miejsca rozgrywania zawodów zostaną ogłoszone na stronach internetowych kuratoriów i ich delegatur, po 1 stycznia 2010 r. 

          Zgodnie z pkt. 21 Regulaminu Olimpiady, do zawodów II stopnia (wojewódzkich) może być zakwalifikowanych po 5 uczniów, którzy uzyskają w zawodach I stopnia (międzyszkolnych – rejonowych) najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów.

          Pracami organizacyjnymi kieruje dr hab. Grzegorz Nowik (e-mail: grzegorznowik@egonet.pl , tel. 602-550-827).

 

Wzór zgłoszenia Ucznia – Szkoły – do OLIMPIADY:

 

pełna nazwa szkoły – prosimy nie wpisywać Zespół Szkół, bowiem nikomu poza pracownikami i uczniami tej szkoły nie jest wiadome, czy jest to: SP+Gimnazjum, Gimnazjum+LO, LO+Technikum+ZSZ – prosimy wpisać Liceum, lub Technikum.

Adres pocztowy, adres internetowy, telefon sekretariatu

Lp.

Imię i Nazwisko Ucznia

Imię i Nazwisko Nauczyciela – Opiekuna

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej

(Dyrektor lub Nauczyciel szkoły)

 

 

W załączeniu:

1) Wykaz literatury Olimpiady Tematycznej „ Losy żołnierza…”

2)  Regulamin Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza…”
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl