strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2010-01-07 12:16 / 949   M. Bazelak informacje ogólne
Zarządzenie Nr 1/2010 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie Nr 1/2010

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 5 stycznia 2010 r. 

w sprawie powołania  komisji konkursowych do przeprowadzenia etapu rejonowego

i etapu wojewódzkiego Konkursu , Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego  

w latach 972 – 1514 od Cedyni do Orszy 

 Rok Szkolny 2009/2010

                                                                                                                    

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz § 4 porozumienia zawartego w dniu 21 września 2009 r. w Warszawie pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty, 

a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisje konkursowe do przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu, Olimpiady Losy Żołnierza

i Dzieje Oręża Polskiego w latach 972–1514 od Cedyni do Orszy” w trzech rejonach – Bydgoszcz – Toruń – Włocławek w składzie:

 

1. rejon bydgoski

 

          1) Przewodniczący komisji:                     Monika Laskowska  - st. wizytator

                                                                      Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                                                                                      

          2) Członkowie komisji:                           a) Tomasz Szałkowski - nauczyciel historii i wos

                                                                          w Zespole Szkół nr 4 w Bydgoszczy

 

                                                                      b) Violetta Kozłowska  -  nauczyciel historii i wos

                                                                          w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

 

                                                                      c) Hanna Jasińska -  nauczyciel historii i wos

                                                                          w Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy

                                                                

2. rejon toruński

 

          1) Przewodniczący komisji:                      Dariusz Zagórski  - st. wizytator

                                                                       Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                                                                                       Delegatura  w Toruniu

 

          2) Członkowie komisji:                            a) Anna Górska - nauczyciel historii

                                                                           w Zespole Szkół nr 24  w  Toruniu

 

                                                                       b) Jacek Tymiński  -  nauczyciel historii

                                                                           w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu          

 

3. rejon włocławski

 

          1) Przewodniczący komisji:                      Elżbieta Urbańska  - st. wizytator

                                                                       Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                                                                                       Delegatura  we Włocławku

 

          2) Członkowie komisji:                            a) Artur Grzegorzewski - nauczyciel historii i wos

                                                                           w II LO im. M. Kopernika  we Włocławku

 

                                                                       b) Lidia Zbroszczyk  -  nauczyciel historii

                                                                           w II LO im. M. Kopernika  we Włocławku

 

                                                                                                

§ 2. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu, Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 972 – 1514 od Cedyni do Orszy” w składzie:

 

          1) Przewodniczący komisji:                      Elżbieta Urbańska  - st. wizytator                        

                                                                       Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                    

                                                                       Delegatura  we Włocławku

 

          2) Członkowie komisji:                            a) Dariusz Zagórski - st. wizytator

                                                                           Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                      

                                                                           Delegatura  w Toruniu

                                                                    

                                                                       b) kpt. Piotr Pubanz  - kierownik działu                                                                            środowiskowego Klubu POW w Bydgoszczy

 

                                                                       c) Monika Laskowska -   st. wizytator

                                                                           Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                                                                                                                                                   

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Strategii i Rozwoju.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Iwona Waszkiewicz
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl