strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

2011-11-18 09:19 / 2407   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Konkurs „Piękne i polskie to Kujawsko-Pomorskie”

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na folder reklamujący miejsca, które warto odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim pn. „Piękne i polskie to Kujawsko-Pomorskie”. Powyższe przedsięwzięcie jest organizowane w ramach działań promujących Prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej i ma na celu rozwijanie pasji i uzdolnień uczniów oraz pokazanie piękna województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych, jak i młodzież ucząca się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Skierowanie działań do tak dużej i niejednolitej grupy docelowej gwarantuje różnorodność prezentowanych w pracach konkursowych miejsc, miejscowości i obiektów znajdujących się na terenie województwa, ale także wielość form i sposobów przekazu.

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, co w znaczącym stopniu przyczyni się do podniesienia rangi wydarzenia i popularyzacji zagadnień związanych z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz promocji regionu.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl